XVII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Łódzkiej
14:23 | 14.10.2012 | Wyświetleń: 647

"To nie ekonomia decyduje o przyszłości ale rodzina. Rodzina, która zaczyna się od małżeństwa, a nie od wolnych związków" - przypominał abp Marek Jędraszewski podczas XVII Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Łódzkiej. Jej uczestnicy spotkali się w pabianickim Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe.

Uroczystości rozpoczęły się przed pabianicką świątynią, pod pomnikiem Jana Pawła II, gdzie w obecności abpa Marka Jędraszewskiego, abpa seniora Władysława Ziółka i biskupów Adama Lepy i Ireneusza Pękalskiego, zostały złożone kwiaty przez władze Pabianic i województwa. Wspólnie odmówiono też modlitwę Anioł Pański.

Uczestników XVII Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Łódzkiej powitał proboszcz pabianickiego Sanktuarium, ks. Ryszard Olszewski, który przypomniał hasło tegorocznej pielgrzymki: „Wiara jest fundamentem szczęśliwej rodziny”. „Chcemy prosić św. Maksymiliana, aby szczególnie uchylił niebo dla wysłuchania naszych próśb. W intencji rodzin, w intencji małżeństw, aby były Bogiem silne”.

Podczas homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że „patrząc na obecną sytuację kulturową Zachodu, odnosi się wrażenie, że coraz bardziej przesuwamy się w stronę smugi cienia.(…) Tam, gdzie nie ma ani światła, ani ciemności, gdzie wszystko pozbawione jest kształtu i wyrazu. Gdzie ginie rozeznanie prawdy i kłamstwa, dobra i zła”. W tej „szarej strefie, każdy ma swoja prawdę, każdy uważa za dobro to co się jemu podoba i co dla niego jest korzystne”. Na skutek takich działań, giną najbardziej podstawowe wartości, łamane są najbardziej podstawowe zasady rozsądku, nawet prawa biologiczne – kontynuował abp Jędraszewski. „Jeżeli wielu uważa, że w imię tolerancji możemy się zgodzić na ewidentne zło, którego dopuszcza się ktoś inny i sami już nie wiemy co czynić, pozostaje właśnie to, o czym pisze do nas i mówi autor Listu do Hebrajczyków. (…) Boże Słowo, które jest i działa, które z taką mocą głoszone jest przez Święty, Katolicki i Apostolski Kościół, będące często znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata”.
Metropolita łódzki zauważył też, „że rodzina w jej kształcie, w jej rozumieniu, jako podstawowej struktury społecznej jest zagrożona, odrzucana i lekceważona. Stąd te prawdziwe nieszczęścia, które trapią także polskie społeczeństwo: wolne związki, rozwody, podważenie najbardziej podstawowej roli mężczyzny i kobiety, ucieczka od dzieci, dla których nie chce się mieć czasu i ucieczka przed dziećmi, poprzez rzucanie się w otchłań antykoncepcji i aborcji. Z wszystkim przerażającymi konsekwencjami tych postaw, które znajdują swoje wyraźne przełożenie w postaci danych demograficznych. Wśród ponad 200, narodów tego świata jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o nasz narodowy byt, w sensie biologicznym” – mówił abp Jędraszewski, cytując fragmenty
„Listu do rodzin” Jana Pawła II, pisanego w 1994 roku. „Małżeństwo, leżące u podstaw instytucji rodzinnej, ustanowione jest dzięki przymierzu, przez które mężczyzna i kobieta, tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków, oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Tylko taki związek może być uznany i potwierdzamy społecznie jako małżeństwo” – pisał papież. „Łatwo sobie wyobrazić, że społeczeństwo, które podważa instytucję rodziny, skazuje się na niebyt. Nie ma przyszłości” – dodawał abp Jędraszewski. „To nie ekonomia decyduje o przyszłości ale rodzina. Rodzina, która zaczyna się od małżeństwa, a nie od wolnych związków”. Metropolita łódzki wskazał też na potrzebę otwierania się” na Boże Słowo, które jest żywe, które nas przenika i za skutki, którego to Słowa będziemy zdawali przed Bogiem Ojcem kiedyś rachunek”. Równocześnie abp Jędraszewski polecił członkom rodzin, by dziękowali Bogu za siebie wzajemnie, za dar ludzkiej miłości, która włącza w tajemnicę Miłości stwórczej i odkupieńczej samego Boga.

Podczas uroczystej liturgii, obecni na niej małżonkowie odnowili śluby małżeńskie. Abp Marek Jędraszewski dokonał też aktu zawierzenia rodzin Bogurodzicy i świętemu Maksymilianowi.

Po mszy odbył się koncert orkiestry VICTORIA z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.