Ogłoszenie nowego metropolity łódzkiego
16:20 | 11.07.2012 | Wyświetleń: 756

Dokładnie w południe w Watykanie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi ogłoszony został nowy metropolita łódzki. Będzie nim 63-letni bp Marek Jędraszewski, biskup pomocniczy z archidiecezji poznańskiej. W łódzkim Pałacu Biskupim decyzję papieża Benedykta XVI ogłosił dotychczasowy metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez dotychczasowego metropolitę łódzkiego komunikatu nuncjatury o przyjęciu przez papieża Benedykta XVI rezygnacji abpa Ziółka i nominacji dla bpa Marka Jędraszewskiego.

Abp Ziółek krótko przedstawił życiorys nowego metropolity łódzkiego.

Dotychczasowy metropolita łódzki poprosił księży, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o modlitwę w intencji swojego następcy.

Specjalny komunikat o nominacji, który w niedzielę zostanie odczytany w parafiach archidiecezji, przeczytał bp Adam Lepa.

Abp Ziółek wyjaśnił, że będzie teraz pełnić funkcję administratora apostolskiego – do czasu objęcia diecezji przez metropolitę-nominata.

Ks. Jarosław Pater przeczytał list, jakie do abpa Ziółka wystosował nuncjusz apostolski w Polsce.

Abp Ziółek wspominał czas obejmowania diecezji.

Był też czas na podziękowania.

Abp Ziółek do wiernych
Abp Władysław Ziółek w związku z nominacją zwrócił się też do wiernych z terenu archidiecezji łódzkiej.

Administrator apostolski poprosił o modlitwę w intencji nowego metropolity.

O nowym metropolicie łódzkim, abpie Marku Jędraszewskim mówi ks. Paweł Lisowski, były diecezjalny duszpasterz akademicki,

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.