Archidiecezja Łódzka
Dziadek, babcia – poszukiwany, poszukiwana
15:13 | 03.07.2012 | Wyświetleń: 647
Dziadek, babcia – poszukiwany, poszukiwana

Trwa nabór wolontariuszy do nowego projektu „Centrum Babci i Dziadka”, które prowadzi Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi. Poszukiwani są babcie i dziadkowie, którzy zaopiekują się najmłodszymi podopiecznymi Domu Samotnej Matki w Łodzi.

Osoby po 50 roku życia mogą już zgłaszać się do akcji „Centrum Babci i Dziadka”. Wolontariusze będą opiekować się dziećmi samotnych matek biorących udział w projekcie „Samadzielna”, którego zadaniem jest usamodzielnienie podopiecznych Domu Samotnej Matki w Łodzi. W ramach projektu odbędą się warsztaty i staże, dlatego samotne matki potrzebują pomocy w opiece nad swoimi dziećmi. Pomogą im w tym nowe babcie i nowi dziadkowie, wolontariusze, którzy chcieliby poświęcić swój wolny czas innym. „Kobiety, które do nas przychodzą często nie mają relacji z rodziną, z rodzicami. To rodziny rozbite, skonfliktowane. Często to kobiety z domów dziecka, z różnych form opieki zastępczej. Ich dzieci nie mają po prostu dziadków” – tłumaczy Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, koordynatorka projektu. Na przyszłych wolontariuszy czeka specjalne szkolenie, a Fundacja jest otwarta na autorskie pomysły. „Będzie dostępna kuchnia. Wolontariusze będą mogli coś ugotować, upiec dzieciom słodkie bułeczki, zrobić kompot. Musimy pamiętać o tym żeby się dzielić tym co mamy. Swoim ciepłem, czasem serdecznością, ale też zwykłymi umiejętnościami. Można na przykład nauczyć dzieci jeździć na rowerze” – zachęca koordynatorka projektu.

Aby zgłosić się na wolontariat do Centrum Babci i Dziadka wystarczy zadzwonić na numer 607 17 35 31 lub napisać na adres jozwiak@csr.org.pl. Zapisy są przyjmowane do 20 lipca.

Posłuchaj materiału Radia Plus Łódź:

{{audio:phpOMIkFN.mp3:Centrum%20Babci%20i%20Dziadka}}

W projekcie „Samadziena” weźmie udział 12 podopiecznych Domu Samotnej Matki w Łodzi. Uczestniczki wezmą udział w warsztatach między innymi z prawa, ekonomi, zdrowia, wychowywania dziecka i umiejętności radzenia sobie. Ponadto odbędą staże zawodowe oraz zostaną wolontariuszkami w wybranych przez siebie placówkach. Projekt rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do końca listopada. Projekt współfinasuje Fundacja Inicjatyw Obywatelskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.