Archidiecezja Łódzka
Bp Marek Jędraszewski nowym metropolitą łódzkim
12:00 | 11.07.2012 | Wyświetleń: 1744

Bp Marek Jędraszewski, dotychczasowy biskup pomocniczy poznański, został nowym metropolitą łódzkim. Nominację ogłosił 11 lipca papież Benedykt XVI. Nowy pasterz Kościoła w Łodzi ma 63 lata. Jego zawołanie biskupie to "Scire Christum" (Znać Chrystusa).

Urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1967 roku w poznańskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego (zwanym popularnie „Marcinkiem”). Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, studiując na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 roku z rąk abpa Antoniego Baraniaka. Pierwsze dwa lata kapłaństwa spędził w parafii św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego.
Jako młody kapłan wyjechał do Rzymu, na studia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zdobył tam licencjat („La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur”, praca wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego, obrona w 1977 r.) i doktorat („Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas”, promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).
Po powrocie do Polski był w latach 1980-96 adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pełnił równocześnie funkcję prefekta Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (1980-87), redaktora i redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego” (1987-96). W 1983 roku odpowiadał za poznański etap pielgrzymki Jana Pawła II.
17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i tytularnym Forum Popilii (dzisiaj miasto Forlimpopoli w regionie Emilia-Romania we Włoszech). Święcenia biskupie przyjął z rąk abpa Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Współkonsekratorami byli abp Zenon Grocholewski, sekretarz Sygnatury Apostolskiej i abp Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński.
W 2002 roku został powołany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał 2 stycznia 2002 roku. Wcześniej, w 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”.
Autor publikacji książkowych, m.in. „Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa”, „Edyta Stein: Filozof i łaska wiary”, „Filozofia i modlitwa”, Odzyskać samych siebie”, „Poznać Boga i człowieka: Augustyn, Marcel, Stein, Levinas”, „Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku”, „X ważnych rozmów”.
Zawołanie biskupie: „Scire Christum” (Znać Chrystusa).


Ogłoszenie nowego metropolity łódzkiego

Spotkanie w Pałacu Biskupim rozpoczęło się w samo południe 11 lipca od odczytania przez dotychczasowego metropolitę łódzkiego komunikatu nuncjatury o przyjęciu przez papieża Benedykta XVI rezygnacji abpa Ziółka i nominacji dla bpa Marka Jędraszewskiego.

Abp Ziółek krótko przedstawił życiorys nowego metropolity łódzkiego.

Dotychczasowy metropolita łódzki poprosił księży, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o modlitwę w intencji swojego następcy.

Specjalny komunikat o nominacji, który w niedzielę zostanie odczytany w parafiach archidiecezji, przeczytał bp Adam Lepa.

Abp Ziółek wyjaśnił, że będzie teraz pełnić funkcję administratora apostolskiego – do czasu objęcia diecezji przez metropolitę-nominata.

Ks. Jarosław Pater przeczytał list, jakie do abpa Ziółka wystosował nuncjusz apostolski w Polsce.

Abp Ziółek wspominał czas obejmowania diecezji.

Był też czas na podziękowania.

Abp Ziółek do wiernych
Abp Władysław Ziółek w związku z nominacją zwrócił się też do wiernych z terenu archidiecezji łódzkiej.

Administrator apostolski poprosił o modlitwę w intencji nowego metropolity.

O nowym metropolicie łódzkim mówi ks. Paweł Lisowski

Zobacz homilię bpa Jędraszewskiego z 18 stycznia 2012 r. (Sanktuarium Karmelitów Bosych w Poznaniu).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.