Archidiecezja Łódzka
Łódź Piotrowa – Dojść do katedry
23:25 | 29.05.2012 | Wyświetleń: 1235 | Autor: ks. Paweł Kłys

Do łódzkiej katedry nie udało się 13 czerwca 1987 roku dotrzeć wszystkim, którzy mieli zaproszenia. Władze nie wpuszczały wiernych, mimo, że świątynia wcale nie była wypełniona. A część osób chciała uczestniczyć zarówno w spotkaniu na Lublinku, jak i w katedrze.

Wiesława Denderska z grupą studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” była wcześniej na Lublinku. Z kolei pasjonista, o. Artur Kiliszek (wtedy uczeń IV klasy technikum) pełnił odpowiedzialną służbę w Straży Papieskiej w katedrze. A wśród kleryków witających papieża znalazł się ks. Grzegorz Dziewulski. W kolejnym odcinku cyklu Radia Plus „Łódź Piotrowa” pokazujemy kulisy spotkania Jana Pawła II z inteligencją i twórcami kultury.

Poprzednie odcinki cyklu:

Wkrótce kolejne odcinki, w których opowiemy m.in. o tym, jak udało się zapisać tekst przemówienia papieża z kurii (mimo, że nikt go nie nagrywał).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.