Św. Faustyna Kowalska
21:54 | 05.10.2011 | Wyświetleń: 933

Zakończyły się uroczystości ku czci patronki Łodzi. Mszy św. w kościele św. Faustyny w Łodzi przewodniczył bp Piotr Libera z Płocka. Wierni, którzy uczestniczyli w uroczystościach przemaszerowali w procesji z relikwiami św. Faustyny z placu Niepodległości do katedry.

Łodzianie pamiętając o św. Faustynie, która już od sześciu lat patronuje miastu licznie przybyli na uroczystości do kościoła przy placu Niepodległości. Przed mszą św. godz.18:00 świątynia szybko wypełniała się wiernymi. Uroczystości rozpoczęła procesja wokół kościoła. Abp Władysław Ziółek, który przywitał zgromadzonych podkreślał, że miejsce, gdzie zebrali się łodzianie jest wyjątkowe. „Pozostajemy w nieustannym dziękczynieniu do Boga i ludzi za to, że św. Faustyna stała się patronką naszego miasta, że stała się naszą orędowniczką przed Bogiem pełnym miłosierdzia” – rozpoczął arcybiskup. Metropolita Łódzki wspomniał również o zakończeniu II Międzynarodowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Krakowie, którego hasłem były słowa „Miłosierdzie źródłem nadziei”: „W obliczu wielorakich niepokojów i lęków dzisiejszego człowiek palące staje się pytanie o przyszłość, które w istocie jest pytaniem o nadzieję” – mówił kapłan, jednocześnie wskazując, że to Bóg i Jego Miłosierdzie jest źródłem nadziei człowieka. Abp Władysław Ziółek podkreślił także związek Łodzi i Płocka w życiu św. Faustyny Kowalskiej: „W Łodzi po raz pierwszy usłyszała nakaz Chrystusa, w Płocku po raz pierwszy zobaczyła Jezusa takiego, jaki jest obecnie znany na całym świecie. Obydwa wydarzenia okazały się istotne dla ogłoszenia orędzia o Bożym Miłosierdziu, które nieustannie spływa na każdego człowiek i na cały świat”.

Posłuchaj słowa wstępnego abp Władysława Ziółka:

{{audio:phpHln8d0.mp3:Słowo%20wstępna%20abpa%20Ziółka%20-%20uroczystości%20św.%20Faustyny%202011}}

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Libera z diecezji płockiej, która przeżywa 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustyny w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Kapłan wygłosił do łodzian kazanie, w którym przypomniał historię życia i objawień s. Faustyny Kowalskiej, cytując jej Dzienniczek. Szczególnie podkreślał te fragmenty, które dotyczyły objawień z Łodzi i Płocka. „Długo i cierpliwie przygotowywał Jezus Helenkę Kowalską, później św. s. Faustynę, do wyznania, które usłyszeliśmy dziś w Słowie Bożym: „Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości. Litujący się nad niedolą” Przygotowywał ją do tego wyznania przede wszystkim tutaj. Na tej ziemi łęczyckiej i łódzkiej” – mówił kapłan. Biskup płocki przypomniał także, że to bł. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze s. Faustynę Kowalską i cytował papieża, który dokonywał konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach „Na krakowskich błoniach, wobec blisko 3 mln zgromadzonych rodaków papież wymownie kreślił szlak św. s. Faustyny” – mówił bp Libera, wymieniając Łódź, Warszawę, Płock, Wilno i Kraków. Biskup płocki w trakcie kazania tłumaczył, że objawienia św. Faustyny mają sens opatrznościowy, a Miłosierdzie Boże jest jedyną mocą zdolną pokonać ideologie stworzone przez człowieka, chcącego być jak Bóg. „Nie zapominajmy, że lata łódzkich i płockich początków sekretarzowania Bożemu Miłosierdziu przez s. Faustynę, były latami, w których rodziły się i rozwijały największe w dziejach ideologie zła. Hitlerowski, bezbożny nazizm i stalinowski ateistyczny komunizm” – tłumaczył kapłan. W swojej homilii bp Libera odniósł się także do wystąpienia abpa Władysława Ziółka na II Międzynarodowym Kongresie Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Metropolita łódzki przywoływał w nim ludzkie cierpienia XX i XXI wieku, rozwiązywane jedynie za pomocą organizacji, stowarzyszeń i konferencji pokojowych. „Chrześcijaństwo, jako jedyne, poprzez wzywanie Miłosierdzia Bożego podejmuje systemową konfrontację z takim podejściem. Świadectwa, które są głoszone podczas kongresu, ukazują, że ludzie wszystkich kontynentów, traktują s. Faustynę jako swoją świętą” – podkreślał duszpasterz. Biskup płocki mówił łódzkim wiernym, że powinni wyrażać wdzięczność Bogu poprzez modlitwę do Bożego Miłosierdzia oraz czyny miłosierdzia. „Mamy za co dziękować, za wolność, za św. s. Faustynę, za dane jej orędzie miłosierdzia, za pokój i niepodległość, za wielkiego papieża z Polski, za jego beatyfikację i za to, że jak mówił Jezus: „Stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście”. Mamy więc umieć być wdzięczni” – mówił kapłan.

Posłuchaj homilii bpa Piotra Libery:

{{audio:phpywbjr7.mp3:Homilia%20bp%20Piotr%20Libera%201%20-%20uroczystości%20św.%20Faustyny%202011}}

{{audio:php8YBxQ5.mp3:Homilia%20bp%20Piotr%20Libera%202%20-%20uroczystości%20św.%20Faustyny%202011}}

{{audio:phpzxdVlf.mp3:Homilia%20bp%20Piotr%20Libera%203%20-%20uroczystości%20św.%20Faustyny%202011}}

{{audio:php9PM3di.mp3:Homilia%20bp%20Piotr%20Libera%204%20-%20uroczystości%20św.%20Faustyny%202011}}

Po liturgii łodzianie z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej przeszli ul. Piotrkowską w procesji do bazyliki archikatedralnej. Wierni w trakcie przejścia do katedry modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego i słuchali fragmentów Dzienniczka św. Faustyny. Po dotarciu na miejsce abp Ziółek odnowił Akt Zawierzenia Archidiecezji Miłosierdziu Bożemu.

Abp Władysław Ziółek dokonuje Aktu Zawierzenia Archidiecezji Miłosierdziu Bożemu:

{{audio:phpa6nxxH.mp3:Akt%20Zawierzenia%20Archidiecezji%20Miłosierdziu%20Bożemu}}

Metropolita poświęcił także specjalne włazy kanalizacyjne poświęcone patronce Łodzi. Jeden z nich założony już został przed katedrą, przy pomniku Jana Pawła II, dwa znajdą swoje miejsce na Jasnej Górze, kolejny będzie można oglądać przed kościołem św. Faustyny w Łodzi, ostatni umieszczony zostanie przed Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Na zakończenie uroczystości wierni mogli ucałować relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.