Archidiecezja Łódzka
Po raz piąty w Łodzi o prawdzie i kłamstwie w mediach
11:00 | 19.10.2011 | Wyświetleń: 712

Destrukcji tożsamości poświęcona będzie piąta edycja konferencji "Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem". Wezmą w niej udział m.in. bp Antoni Długosz, Andrzej Nowak, Andrzej Zybertowicz, Zdzisław Krasnodębski, Rafał Ziemkiewicz i ks. Marek Dziewiecki. Spotkanie odbędzie się 22 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

„Tegoroczny temat jest konsekwencja zamysłu, z jakim rozpoczynaliśmy cykl. Najpierw chcieliśmy przywrócić pojęciom ich klasyczne znaczenie, przypomnieć, czym jest prawda. Później mówiliśmy obronie godności i granicach kompromisu, a w ubiegłym roku głównym motywem była manipulacja jako kłamstwo zorganizowane” – mówi Krzysztof Nagrodzki, koordynator zespołu organizacyjnego konferencji. „Efektem istnienia tych obszarów musi być destrukcja – destrukcja rodziny, narodu i cywilizacji. Chcemy podczas konferencji pokazać, jako mogą wyglądać elementy destrukcji, ale też – jak z niej wychodzić” – wyjaśnia Nagrodzki.

Konferencja podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich omówione zostaną obszary destrukcji, a w drugiej – perspektywy rozwiązań.
W pierwszej części bp Antoni Długosz zajmie się destruktywnym wpływem mediów na osobę ludzką, ks. Marek Dziewiecki – destrukcją tożsamości rodziny w mediach, prof. Andrzej Nowak – destrukcją narodu, a prof. Zdzisław Krasnodębski – przyszłością cywilizacji Zachodu.
W części drugiej wystąpią: Rafał Ziemkiewicz („Budowanie polskiej siły, czyli czego uczą nas po latach Dmowski, Baliński i Popławski”), prof. Andrzej Zybertowicz („Coaching patriotyczny jako metoda przyśpieszonego tworzenia elity niepodległościowej”), Ewa Polak-Pałkiewicz („Król jest nagi…Jak ubrać prawdziwego Króla w prawdziwe szaty?”) i Joanna Lichocka („Drugi obieg – poszukiwanie drogi”).
W ramach konferencji przewidziana jest także półtoragodzinna dyskusja. Organizatorzy zapowiadają, że wezmą w niej udział m.in. Grzegorz Braun, ks. Waldemar Kulbat, ks. Kazimierz Kurek, Janusz Wojciechowski i Antoni Zięba.

Konferencja rozpocznie się w sobotę, 22 października o godz. 9.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W przerwie spotkania, o godz. 12.00, bp Adam Lepa odprawi Mszę świętą dla uczestników konferencji.
Cykl konferencji „Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem” organizowany jest przez łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.