Zebraliśmy 40 tysięcy dla powodzian
13:44 | 17.09.2010 | Wyświetleń: 479
Zebraliśmy 40 tysięcy dla powodzian

Prawie 40 tysięcy złotych ofiarowali uczestnicy Mszy świętej odprawionej na zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej. Pieniądze trafią do Caritas Polska i zostaną przeznaczone na pomoc dla powodzian.

Ofiary w trakcie liturgii zbierali pracownicy i wolontariusze łódzkiej Caritas. „Zebraliśmy 39 tysięcy 87 złotych i 50 groszy oraz 50 euro i 5 dolarów” – podsumowuje Tomasz Kopytowski z Caritas. Cała suma zostanie przekazana na Caritas Polska i trafi do osób poszkodowanych w tegorocznych powodziach.
Msza święta na zakończenie nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej, odprawiona została 11 września przy ołtarzu polowym na Placu Katedralnym w Łodzi. Uroczystości z udziałem biskupów ze wszystkich diecezji polskich, przewodniczył abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, zaś kazanie wygłosił abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w ciągu roku nawiedził wszystkie parafie archidiecezji łódzkiej. Materialnym owocem nawiedzenia są m.in. dwa „Okna życia” w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi, dzięki którym do dzisiaj dwójka noworodków trafiła do rodzin adopcyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.