TOUR DE KALONKA
20:23 | 18.09.2010 | Wyświetleń: 439

Rowerami i pieszo uczestnicy Tour de Kalonka przemierzali w sobotę, 18 września Krajobrazowy Park Wzniesień Łódzkich. W rajdzie wzięło udział 600 osób - najmłodszy uczestnik miał 8 miesięcy, a najstarszy 81 lat.

Godz. 10.00. Pierwsza grupa rowerowa wystartowała. Czarni mają do przejechania najdłuższą i najtrudniejszą trasę – 32 km i 3,5 godz. jazdy. Kaski na głowach, mapki w kieszeni, znaczki rajdowe przypięte i w drogę. O 11 wyruszają kolejne grupy. Czerwoni – 25 km w 3 godz. i niebiescy – 18 km. Najmłodsi rowerzyści mają trasę pięciokilometrową z niespodziankami. Grupa turystów pieszych wyposażona w plecaki i kijki znika za zakrętem. Jedni wędrują do rezerwatu Struga Dobieszkowska, a drudzy po krawędzi wzniesień łódzkich. Pogoda w sama raz na wyprawę pieszo i rowerem.
Parafia św. o. Pio w Kalonce już po raz dziewiąty organizuje ten familijny rajd. „Chcemy pokazać piękno Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich i zachęcić rodziny do aktywnego wypoczynku na łonie natury” – mówi organizator rajdu, ks. Paweł Stołowski. Przygotowano też sporo innych atrakcji: na wzmocnienie sił – zalewajkę i słodkie bułki, a oprócz tego występy muzyczne na rajdowej scenie, loterię fantową i konkursy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.