Santo Subito Santo
19:25 | 15.09.2010 | Wyświetleń: 481
Santo Subito Santo

„Santo Subito Santo” pod takim tytułem Stowarzyszenie „Studio Integracji” z Łodzi przygotowało spektakl, który będzie można zobaczyć już w niedzielę (19 września) o godzinie 19.00 w parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu.

Spektakl powstał na podstawie płyty autorstwa Krzysztofa Cwynara, który jest pomysłodawcą i założycielem „Studia Integracji”. Album „Santo Subito Santo. Papieskie Gołębie” powstał w hołdzie Janowi Pawłowi II. Inscenizacja członków stowarzyszenia opowiada o życiu i śmierci papieża. „Myślę, że cały ten nasz repertuar, który napisałem do mojej płyty, z której powstał koncert, jest pod wpływem wszystkiego tego, czego chciał papież. Wyszła z tego inscenizacja, w której wszyscy się doszukują owszem tych treści, które chciałem przekazać, ale wykonują ją ludzie, którzy mają specjalny powód żeby były one ich osobistymi treściami” tłumaczy pan Krzysztof Cwynar. Stowarzyszenie „Studio Integracji”, które działa w Łodzi od 1997 roku, zrzesza osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, ale jak podkreśla pan Krzysztof Cwynar: „Artyzm i sztuka nie zna kalectwa”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.