Ruszyły zapisy na kurs liturgiczny
20:50 | 15.09.2010 | Wyświetleń: 436

Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer, którzy zamierzają pracować w trakcie liturgii w kościołach, odbędzie się w sobotę, 6 listopada w Porszewicach. Wszystkie zajęcia zaplanowane są na jeden dzień. Ilość miejsc ograniczona.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej do rejestrowania przebiegu uroczystości liturgicznych wiedzy. Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne, prowadzone przez różnych wykładowców. Zajęcia dotyczą zagadnień praktycznych związanych z obecnością w przestrzeni sakralnej, liturgii Chrztu świętego, liturgii ślubnej i pierwszej Komunii Świętej. Mają charakter wykładowo-warsztatowy i w trakcie każdej części uczestnicy mogą zadawać prowadzącym pytania.
Uczestnicy kursu otrzymają identyfikator, który należy okazywać podczas ustalania zasad fotografowania lub filmowania z gospodarzem miejsca. Identyfikator oraz zaświadczenie ważne są bezterminowo. W kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy mieszkają na terenie archidiecezji łódzkiej.

Zapisy prowadzone są wyłącznie poprzez portal www.archidiecezja.lodz.pl, na którym znajduje się specjalny formularz. Ilość miejsc ograniczona. Koszta organizacyjne wynoszą ok. 100 złotych, uczestnicy kursu prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać fakturę VAT (konieczne jest wcześniejsze podanie niezbędnych danych).

Kurs odbędzie się w Archidiecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym im. Jana Pawła II w Porszewicach (Porszewice 24c, 95-200 Pabianice). Początek o godz. 9.00, planowane zakończenie – ok. godz. 15.00. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z kawiarenki.
Kurs organizuje Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.