Pieszy Rajd Wolontariuszy Caritas
17:01 | 30.09.2010 | Wyświetleń: 737
Pieszy Rajd Wolontariuszy Caritas

W sobotę, 2 października, wolontariusze Caritas powędrują z Piotrkowa Trybunalskiego do Sulejowa.

Na rajd zgłosiło się 80 wolontariuszy. Spotykają się na rynku Starego Miasta w Piotrkowie o godzinie 10.00. Stamtąd wyruszą w drogę, która liczyć będzie 15 km. „Trasa prowadzi przez Witów, gdzie zorganizujemy poczęstunek, do Sulejowa, w którym mszą świętą zakończymy rajd” – mówią organizatorzy – łódzka Caritas i portal www.pielgrzymkaindywidualna.pl. Uczestnicy rajdu pomagają Caritas w organizowaniu akcji charytatywnych, takich jak: Serce na gwiazdkę, Pola nadziei, rozdają chleb i sortują odzież w Punktach Pomocy Charytatywnej, opiekują się osobami starszymi i dziećmi. W Caritas pomaga ponad 2000 wolontariuszy. Rajd ma charakter integracyjny. Będzie to okazja do nawiązania przyjaźni i spędzenia czasu w otoczeniu przyrody. Caritas planuje takie rajdy organizować o każdej porze roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.