Odpust ku czci św. Stanisława Kostki
09:56 | 17.09.2010 | Wyświetleń: 562

Abp Władysław Ziółek przewodniczyć będzie w sobotę, 18 września uroczystościom odpustowym ku czci św. Stanisława Kostki, głównego patrona łódzkiej katedry. W trakcie liturgii, która rozpocznie się w samo południe, homilię wygłosi zastępca Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, ks. Jarosław Mrówczyński.

Abp Ziółek poprowadzi też procesję eucharystyczną ulicami wokół katedry. W uroczystości wezmą udział asysty parafialne, uczniowie i poczty sztandarowe z łódzkich szkół. „Święty Stanisław Kostka jest przecież głównym patronem dzieci i młodzieży w Polsce” – przypomina proboszcz parafii, ks. Ireneusz Kulesza.
Na zakończenie Eucharystii młodzież z klas III gimnazjalnych otrzyma zielone karty uczestnictwa w przygotowaniach do bierzmowania, a uczniom pierwszych klas szkoły podstawowej zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.
Msze święte odprawione zostaną tego dnia także o godz. 7.00, 8.00 i 9.00. Po każdej Eucharystii wierni będą mogli ucałować relikwie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.