„Muzyczny Środek Europy” w Łodzi
11:55 | 24.09.2010 | Wyświetleń: 475
„Muzyczny Środek Europy” w Łodzi

Chóry: "Grande Coro Hope" z Turynu i "L'asenzio" z Pragi wystąpią w piątek, 24 września w katedrze i kościele św. Teresy.

Chór „Grande Coro Hope” z Turynu wystąpi o godz. 19 w kościele św. Teresy. Czeski chór „L’asenzio” usłyszeć będzie można o tej samej godzinie w bazylice archikatedralnej. Chóry uczestniczą w festiwalu „Muzyczny Środek Europy”, który odbywa się w tym tygodniu, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Cantores z Konstantynowa Łódzkiego. Wstęp na koncerty jest wolny.

„Grande Coro Hope” to 250-osobowa grupa młodych ludzi pełnych entuzjazmu i pasji muzycznych. W Łodzi chór wystąpi w składzie 50-osobowym. Dyrygentem i opiekunem chóru jest Massimo Versaci – współautor pieśni „Emmanuel”, który w 2000 r. był oficjalnym hymnem Dni Młodzieży w Rzymie. 2 maja 2010 r. chór zaśpiewał podczas spotkania Ojca Świętego – Benedykta XVI – z młodzieżą w Turynie, z okazji „Ekspozycji Całunu Turyńskiego”.
Oprócz działalności muzycznej niektórzy chórzyści czynnie działają w Stowarzyszeniu „NOI TORINO”, które od wielu lat jest mocno zaangażowane w projekty misyjne, m.in. w Argentynie oraz w Tanzanii.

Kameralny chór mieszany L’Asenzio wykonuje muzykę sakralną od średniowiecza do współczesności. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszą się kompozytorzy XX wieku tacy jak, A. Pärt, F. Poulenc, B. Martinů, P. Eben. Chór został założony w roku 1990 przez byłych członków praskiego dziecięcego chóru Concordia. Aktualnie liczy 30 członków, a jego dyrygentką jest Ludmila Vacková. Chór koncertuje kilkakrotnie w roku nie tylko w Pradze, ale i w innych czeskich miastach, uczestniczy w festiwalach chóralnych i konkursach w Czechach i za granicą. Między najważniejszymi sukcesami chóru wymienić można I miejsce w kategorii Muzyki sakralnej na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Święto Pieśni“ w Ołomuńcu w 1999 r., I miejsce w kategorii kameralnych chórów mieszanych na Międzynarodowym festiwalu chórów akademickich IFAS 2002 w Pardubicach oraz wyróżnienie i nagrodę im.Petra Ebena na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Kolędowej w 2009 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.