Ekumeniczne spotkania z muzyką
19:18 | 23.09.2010 | Wyświetleń: 494
Ekumeniczne spotkania z muzyką

Po raz 9-ty odbędą się Zgierskie Spotkania z Piosenką i Pieśnią Religijną w Duchu Ekumenicznym.

Zgierskie Spotkania z Piosenką i Pieśnią Religijną po raz pierwszy odbyły się w 2001 roku. „Przez te 9 lat przewinęło się rzeczywiście wiele zespołów amatorskich. To jest główny cel tych spotkań muzycznych, ażeby promować muzykę bardzo różną – od muzyki dziecięcej, poprzez muzykę młodzieżową, klasyczną czy operową. Udało nam się zaprosić wiele zespołów i chórów” tłumaczy pomysłodawca i organizator koncertów Świętosław Gołek. Gośćmi spotkań byli m. in. Stanisław Sojka, Zbigniew Wodecki i Bogusław Mec. W tym roku w programie przewidziano występy chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu, chóru parafii ewangelicko – augsburskiej, Witka Świątczaka z Zespołem oraz Zespołu Rodzinnego „Eklezja”. Gościem specjalnym będzie Krystyna Prońko. Koncertom patronuje Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. IX Zgierskie Spotkania z Piosenką i Pieśnią Religijną w Duchu Ekumenicznym już w niedzielę (26 września) o godzinie 19.00 w par. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.