Dziękczynna Pielgrzymka Archidiecezji Łódzkiej na Jasną Górę
11:03 | 27.09.2010 | Wyświetleń: 650

Dziękczynienie za peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej towarzyszyło wiernym archidiecezji łódzkiej, którzy w sobotę 25 września br. przybyli na Jasną Górę. Na placu przed szczytem zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów.

O godz. 11.00 celebrowana była Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem metropolity łódzkiego abp. Władysława Ziółka , z udziałem biskupów sufraganów Adama Lepy i Ireneusza Pękalskiego oraz licznej grupy kapłanów archidiecezji łódzkiej. Pielgrzymów powitał o. Sebastian Matecki. Podprzeor jasnogórskiego konwentu podkreślił, że owocem peregrynacji jest wielka przemiana, która dokonuje się nie tylko w diecezji, ale również w całym Kościele.
„Niech to dzisiejsze spotkanie na Jasnej Górze w rodzinie diecezjalnej pod przewodnictwem pasterzy będzie przypieczętowaniem tego wielkiego święta, jakim było Nawiedzenie. Ale jednocześnie niech będzie prośbą, aby to uświęcenie, które dokonało się na waszej ziemi i na glebie waszych serc, było jak najbardziej trwałe i przyniosło jak najbardziej obfity owoc w życiu diecezji, ale i w życiu Polski i całego Kościoła” – powiedział o. Sebastian Matecki.
Kazanie do zgromadzonych na placu pielgrzymów wygłosił o. Anzelm Frączek. Paulin podkreślił, że okres peregrynacji to czas wielkiego świadectwa na to, że Bóg istnieje.
„Tak wiele łask dokonało się w czasie Nawiedzenia, w czasie nocnych czuwań i refleksji. I ten zaczyn, którym wy tu jesteście, ten zaczyn dobra, wspólnej modlitwy, udziału w Eucharystii, dobrej spowiedzi i odwagi w obronie krzyża i dźwigania tego krzyża na co dzień, trzeba nieść do swoich domów i wspólnot, do swoich parafii”- apelował paulin.
Wierni, którzy uczestniczyli w dziękczynnej pielgrzymce podkreślali, że kiedy Obraz Matki Bożej docierał do poszczególnych parafii, widać było wielkie ożywienie duchowe, nawet wśród tych, którzy „na co dzień” nie uczestniczą w życiu parafii.
„To wydarzenie było wyjątkowe, zgromadziło całe parafie, nawet ludzi, którzy nie bywają w Kościele. To były dla nas niezapomniane chwile móc spotkać się z Matką Bożą w swojej parafii” – mówili wierni archidiecezji łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.