Dyskusja o wprowadzeniu euro
09:00 | 01.09.2010 | Wyświetleń: 631
Dyskusja o wprowadzeniu euro

Angelo Motta z Mediolanu otworzy w czwartek (2 września) kolejny cykl spotkań łódzkiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Rozmowa dotyczyć będzie wprowadzenia w Polsce waluty euro. Spotkanie odbędzie się w lokalu Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. ks. Skorupki 13.

W rozmowie z Radiem Vox FM Motta podkreśla, że wprowadzenia wspólnej waluty nie musimy się bać. „Wprowadzenia euro nie trzeba się bać, ale trzeba przy tym być bardzo rozważnym. Ta operacja zawiera bowiem w sobie trzy elementy – pewne korzyści, koszty i ryzyko. Koszty są bez wątpienia możliwe do przyjęcia, ponieważ jest to inwestycja” – podkreśla Motta. Jednocześnie zwraca uwagę, że rząd musi bardzo poważnie podejść do kwestii informacji poprzedzającej wprowadzenie euro. „Konsumenci powinni być jej głównym podmiotem” – zaznacza Włoch.
Według niego podwyżki cen, na które narzekali Włosi, związane były nie tyle z wprowadzeniem euro, ile z rządowymi decyzjami. „Choć zdarzali się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystywali sytuację, żeby więcej zarobić” – wspomina Motta.
Najłatwiej zapobiec spekulacyjnemu wykorzystaniu wprowadzenia euro przez regularne śledzenie wysokości cen konkretnych produktów. „Musi to robić większa grupa ludzi, choćby poprzez wydawanie specjalnego biuletynu. Jeśli na przykład danego dnia średnia cena oliwy to 3 euro, to klient sklepu widząc, że oliwa kosztuje 4 euro, będzie wiedział, że jest za wysoka i powinien zrezygnować z zakupu” – opisuje Motta.

Spotkanie „Euro – czy jest się czego bać” odbędzie się 2 września o godz. 18.00 w sali Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 13. „Sala KIK będzie od teraz miejscem naszych regularnych spotkań. Jesteśmy bardzo wdzięczni parafii św. Krzyża i jej proboszczowi za życzliwe przyjmowanie naszej grupy w salce parafialnej przez cały ubiegły rok” – mówi ks. Andrzej Perzyński z łódzkiego Klubu TP.

Angelo Motta był dyrektorem włoskiego Biura Informacji na temat euro i organizował na terenie kraju kampanię informacyjną o nowej walucie. W czasie stanu wojennego, jako pracownik jednej z dwóch największych centrali związkowych w Italii (CISL) wiele razy przyjeżdżał do Łodzi z pomocą materialną dla „Solidarności”. We włoskiej prasie i telewizji organizował medialne kampanie poparcia dla „Solidarności”. Dobrze znał m.in. o. Stefana Miecznikowskiego i Grzegorza Palkę. Obecnie w związkach zawodowych CISL pełni funkcję szefa Związku Ochrony Konsumenta.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.