Apel o udział członków ruchów i stowarzyszeń katolickich w zakończeniu nawiedzenia
13:12 | 01.09.2010 | Wyświetleń: 513
Apel o udział członków ruchów i stowarzyszeń katolickich w zakończeniu nawiedzenia

O udział członków ruchów i stowarzyszeń katolickich w zakończeniu nawiedzenia Królowej Polski w parafiach archidiecezji łódzkiej apeluje ks. Grzegorz Dziewulski. "To spotkania, w którym weźmie udział Episkopat Polski ma charakter historyczny i ogólnopolski" - podkreśla koordynator ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich.

„W archidiecezji łódzkiej działa wiele ruchów i stowarzyszeń katolickich, by przykładowo wymienić: Ruch Światło-Życie i jego rodzinna gałąź Domowy Kościół, Droga Neokatechumenalna, Odnowa w Duchu Świętym, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ruch Focolari” – wylicza ks. Dziewulski. W specjalnym liście do proboszczów apeluje o pomoc przy zorganizowaniu przybycia członków ruchów na uroczystość zakończenia nawiedzenia. „Członkowie poszczególnych ruchów i stowarzyszeń gromadzą się wokół swoich liderów, zaopatrzonych w tablicę z nazwą ruchu, którzy będą na nich oczekiwać na placu Katedralnym” – opisuje duchowny.

Uroczystość dziękczynienia Kościoła łódzkiego za nawiedzenie parafii naszej archidiecezji przez Królową Polski odbędzie się w sobotę, 11 września na Placu Katedralnym w Łodzi, o godz. 10.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.