Zawsze z Twoim Synem
17:58 | 17.08.2010 | Wyświetleń: 521
Zawsze z Twoim Synem

Trwa Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Łódzkiej.

Każdego dnia Obraz nawiedza jedną z parafii Archidiecezji Łódzkiej. To nie tylko wielkie wydarzenie dla wiernych, ale także okazja do głębokiej modlitwy i rachunku sumienia.
W parafiach, które czekają jeszcze na nawiedzenie Obrazu trwają przygotowania. „Dla parafii jest to wielkie przeżycie. Przygotowujemy się od roku. Modlą się wierni i wszystkie grupy parafialne” komentuje proboszcz parafii św. Witalisa Męczennika w Tuszynie ks. Henryk Leśniewski.
Bezpośrednio przed przywitaniem Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach wierni uczestniczą w misjach, podczas których mogą we wspólnej modlitwie duchowo przygotować się do nawiedzenia. „Jest to okazja do duchowego przygotowania, aby oderwać się od codzienności i przystanąć w tym biegu. Dla osoby wierzącej nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej jest szansą na duchowe odrodzenie” tłumaczy proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi ks. Tadeusz Weber.
Wiele parafii postanowiło także w inny sposób zaangażować wiernych w przygotowania. W par. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim zakończył się już poetycki konkurs „Czekając na Matkę” zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Jednak nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej to także duże wyzwanie dla parafii. „Przygotowujemy parafian także od strony organizacyjnej” twierdzi ks. Henryk Leśniewski.
W tej chwili Obraz nawiedza dekanat wolborski. Od piątku (20 sierpnia) Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej powitany zostanie w dekanacie tomaszowskim. Tydzień później rozpocznie się nawiedzenie dekanatu tuszyńskiego. Dekanat Łódź-Śródmieście będzie ostatnim, który powita Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
Zakończenie peregrynacji zaplanowane jest na 11 września.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.