Rusza XVII Piesza Pielgrzymka Zgierska
17:44 | 18.08.2010 | Wyświetleń: 631
Rusza XVII Piesza Pielgrzymka Zgierska

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa św. Piotra „Panie, ty wiesz, że Cię kocham”.

To już 17-ta Piesza Pielgrzymka Zgierska. W tym roku zapisało się już ponad 370 pątników. Jak mówi kierownik pielgrzymki ks. Paweł Jeleń w większości jest to grupa młodych ludzi. Wiele jest także osób, które będą pielgrzymować po raz pierwszy. „Przede wszystkim pamiętamy o radości, uśmiechu, wzajemnej życzliwości. Jest czas na modlitwę, ale i czas na zabawę i na radość” przekonuje ks. Paweł Jeleń. Intencją tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej jest beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II i odnowa życia chrześcijańskiego w rodzinie. Pątnicy ze Zgierza będą musieli pokonać ponad 150 kilometrów. Pielgrzymka wyruszy w trasę w piątek (20 sierpnia) po mszy św. o godzinie 6.00 w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Na Jasnej Górze zgierzanie pojawią się we wtorek (24 sierpnia).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.