Młodzi przeciw przemocy
17:25 | 11.08.2010 | Wyświetleń: 543
Młodzi przeciw przemocy

Trwa nabór szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących przemocy.

„Na tych warsztatach definiujemy czym jest przemoc. Okazuje się, że nie jest to takie proste żeby określić czym ta przemoc jest i jakie są jej rodzaje” tłumaczy psycholog Katarzyna Ziętkowska z Centrum Służby Rodzinie, które jest pomysłodawcą projektu „Młodzi przeciw przemocy”.
Jest to już czwarta edycja, w której przewidziano warsztaty dla 70 klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z czego zarezerwowane są już 44. Projekt realizowany jest we współpracy z regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy Urzędzie Marszałkowskim i obejmuje szkoły z całego województwa łódzkiego. Bezpłatne warsztaty prowadzone są we współpracy z policją i strażą miejską. „Młody człowiek nie jest bezradny tak naprawdę. Można reagować i my pokazujemy w jaki sposób reagować” twierdzi p. Katarzyna Ziętkowska. Pierwsze warsztaty ruszą już 6 września.

Informacje i zapisy szkół:
Centrum Służby Rodzinie
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel. 0-42 682-20-22, 684-14-60
http://www.csr.org.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.