Duchowe Pielgrzymowanie
17:40 | 19.08.2010 | Wyświetleń: 544
Duchowe Pielgrzymowanie

W parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi trwają zapisy na Duchową Pielgrzymkę na Jasną Górę.

„Jest to związane z tym, że wiele osób z takich, czy innych przyczyn nie może iść na pielgrzymkę w sposób fizyczny. Chodzi o jedność duchową z tymi, którzy poszli na Jasną Górę” tłumaczy proboszcz parafii ks. Jerzy Wójcik. Oprócz duchowej jedności pielgrzymi, którzy pozostają w Łodzi będą także mieli do wypełnienia pewne obowiązki. Przede wszystkim jest to uczestniczenie we Mszy św., podjęcie jakiegokolwiek umartwienia swojego ciała lub ducha oraz codzienna modlitwa. „Chociaż może jest to mniejszy trud fizyczny, to niewątpliwie jest to też trud duchowy. Poprzez tę duchową trudność, chcąc się jednoczyć z pielgrzymami można przedstawić swoje intencje Matce Bożej” tłumaczy ks. Jerzy Wójcik.
Duchowa Pielgrzymka w par. Chrystusa Odkupiciela w Łodzi rozpocznie się już w sobotę (21 sierpnia) o godzinie 7.00. W duchowy sposób można także pielgrzymować z Grupą 11 85-tej Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.