O wychowaniu seksualnym w rodzinie
22:57 | 02.06.2010 | Wyświetleń: 617
O wychowaniu seksualnym w rodzinie

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu na temat wychowania seksualnego w rodzinie w par. bł papieża Jana XXIII w Łodzi. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak przekazywać dzieciom prawdę o miłości.

W czasie wykładu prowadzący mówili o tym, jak istotny jest problem wychowania seksualnego, jakie trudności mogą się pojawić i jak uniknąć błędów. „Rodzice przede wszystkim muszą się odważyć mówić na ten temat ze swoimi dziećmi” – tłumaczy Magdalena Ogrodowczyk współprowadząca spotkanie. Temat seksu w rodzinie jest tematem tabu, dlatego tak istotne jest, aby rodzice mieli świadomość tego, że mają prawo i obowiązek do przekazywania tych treści. „To szalenie ważne” – przekonuje Ogrodowczyk.

Posłuchaj wypowiedzi Magdaleny Ogrodowczyk (31 sek.):

Według prelegentów wychowanie seksualne dzieci trwa przez całe ich życie. Przez wszystkie etapy dojrzewania dziecka rodzice powinni prowadzić rozmowy na temat seksu i budować głęboką więź z dzieckiem poprzez towarzyszenie im przy wszystkich relacjach i sytuacjach w jakich one uczestniczą.
„Ale rozmowa na pewno nie jest czynnikiem wystarczającym” – dodaje Piotr Ogrodowczyk. Najważniejsze wydaje się świadectwo życia rodziców, którzy swoją postawą powinni pokazywać co jest dobre i piękne, gdzie szukać drogi do szczęścia, czym jest miłość i relacja między mężem i żoną. „Trudno tutaj mówić o czymś czego nie realizujemy albo w co sami nie wierzymy” – podkreśla Ogrodowczyk.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wykładów „Co chrześcijanin powinien wiedzieć na temat…” organizowanych przez Katolicką Poradnię Rodzinną w parafii bł. Jana XXIII. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres poradnia.katolicka@gmail.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.