Słynny raper o miłości
06:52 | 20.05.2010 | Wyświetleń: 1022

Słynny raper Adam Ostrowski czyli OSTRY spotkał się w środę z fanami w Łodzi. Nie promował swojej najnowszej płyty "Tylko dla dorosłych", ale mówił o ważnych dla siebie wartościach.

Na spotkanie z Ostrym do siedziby Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Piotrkowskiej 46 przyszło ponad 200 osób. Mogli usłyszeć przekaz słynnego rapera na żywo. Adam Ostrowski mówił o tym, co jest dla niego w życiu ważne: rodzina, miłość do żony, wychowanie syna i muzyka, która sprawia, że czuje sens i spełnienie. „Na pierwszym miejscu jako wartość jest dla mnie rodzina i nie ma ważniejszej wartości od niej. Bo rap się skończy, a rodzina pozostanie. Nie wyobrażam sobie, że w wieku 60 lat będę śmigał rap, ale wyobrażam sobie, że mnie żona przytula” – dzielił się z młodzieżą Ostry.
Zachęcał do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Na przykładach z życia pokazywał negatywne skutki bezmyślnego picia alkoholu czy brania narkotyków. „Jestem normalnym człowiekiem, który ma mnóstwo wad i ułomności, ale staram się być szczęśliwy. Chcę też przekazywać ludziom, że żaden z nich nie zasłużył na to, żeby nie móc być szczęśliwy” – mówił Ostrowski.
Podczas spotkania Ostry opowiadał o życiu, muzyce, byciu ojcem, mężem i przyjacielem dla swojego syna. Dał się także namówić na spontaniczne rapowanie. Na koniec do Ostrego ustawiła się kolejka fanów po autografy. Wielu z nich było zaskoczonych tym, że artysta mówił o wierze. „Ostry był bardzo szczery. Mówił o autorytetach, rodzinie, o tym, by dla samego siebie być wartościową osobą. Słucham Ostrego od dawna. Fajnie było usłyszeć co ma do powiedzenia nie tylko na płytach” – mówili po spotkaniu fani.
Spotkanie z Adamem Ostrowskim zorganizowała Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.