Ruszył III. Festiwal o. Tomasza Rostworowskiego
22:44 | 08.05.2010 | Wyświetleń: 694

III Festiwal o. Tomasza Rostworowskiego "Bóg – Honor – Ojczyzna?" ruszył 8 maja w Łodzi. Do końca maja łodzian czekają koncerty, konferencje, modlitwy i... honorowe oddawanie krwi. Celem imprezy jest przypomnienie mieszkańcom miasta pierwszego duszpasterza akademickiego w Łodzi.

„Ojciec Tomasz został aresztowany za to, że był dobrym księdzem i dobrym duszpasterzem akademickim. Chcemy pokazać, że świętość to normalność” – mówi o. Jacek Granatowski, koordynator projektu. Ideą festiwalu jest przybliżenie łodzianom postaci o. Tomasza Rostworowskiego, twórcę pierwszego w Łodzi duszpasterstwa akademickiego, które działało przy kościele oo. jezuitów.
Hasłem tegorocznego festiwalu są słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna?”. „Chcemy, aby temat festiwalu został podjęty głębszą refleksją, która odpowie na pytanie: czym tak naprawdę jest patriotyzm dzisiaj” – wyjaśnia o. Granatowski. Festiwal skierowany jest głównie do młodzieży akademickiej, ale także, jak podkreślają organizatorzy, „do każdego młodego duchem łodzianina”.

Festiwal rozpoczął się wernisażem malarstwa Anny Klikowicz „Moja Jerozolima”. Najbardziej różnorodny program przygotowany został na 27 maja. Tego dnia od godz. 14.00 u jezuitów będzie można honorowo oddać krew w ramach akcji „Krew dla Jezusa”, natomiast wieczorem (o godz. 19.00) wziąć udział we Mszy św. „o dobrego męża i dobrą żonę”, a zaraz potem posłuchać konferencji kapucyna, o. Ksawerego Knotza. 29 maja uczestnicy festiwalu modlić się będą w intencji zmarłego twórcy Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym o. Józefa Kozłowskiego (godz. 14.30), a wieczorem obejrzą film „Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939” i dyskutować będą o honorze (godz. 19.00).
Tegoroczna edycja festiwalu zdominowana jest jednak przez koncerty. Już 9 maja o godz. 10.45 koncert organowy dadzą studenci łódzkiej Akademii Muzycznej, a o godz. 19.00 wystąpi zespół Maleo Reggae Rockers. 16 maja wystąpi Aleksandra Świderek (godz. 19.00), 23 maja zespół „Lokalne ocieplenie” z laureatką ubiegłorocznej „Yapy” Basią Beuth (godz. 19.00), a 30 maja ponownie na organach zagrają studenci Akademii Muzycznej z Łodzi (godz. 19.00). Każdego dnia festiwalu zaplanowany jest czas na modlitwę – w trakcie Mszy świętej lub czuwania. Całość zakończy się 30 maja Mszą świętą z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie.
Organizatorami festiwalu są oo. jezuici, Stowarzyszenie Akademickie im. o. Tomasza Rostworowskiego oraz Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie JDA Łódź.

O. Tomasz Rostworowski żył w latach 1904-1974. Był jezuitą, kaznodzieją, rekolekcjonistą, pisarzem, profesorem jezuickiego gimnazjum w Wilnie, harcerzem, uczestnikiem obrony Lwowa w 1939 r., kapelanem Komendy Głównej Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. Został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
Był krajowym moderatorem Sodalicji Mariańskich Akademików, a w latach 1950-56 – więźniem na Koszykowej, Mokotowie i Wronkach. Kierował polską sekcją Radia Watykańskiego, był korespondentem i uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, współtwórcą Muzeum Kopernikańskiego w Rzymie.
O. Tomasz Rostworowski był pierwszym i przez długi czas jedynym duszpasterzem akademickim w Łodzi, a duszpasterstwo, które uformowało się przy kościele oo. jezuitów, przy ul. Sienkiewicza 60 – pierwszym mieście. Jezuita współtworzył też ogólnopolskie struktury duszpasterstwa akademickiego.
O. Rostworowski przebywał w Łodzi trzykrotnie. Po raz pierwszy przyjechał 5 lutego 1945 r. i zaczął pracę z młodzieżą. 22 stycznia 1950 r. został aresztowany, a na wolność wyszedł dopiero na mocy amnestii 19 września 1956 r. Nie wrócił jednak do Łodzi, został przeniesiony do Kalisza. W latach 1961-63 ponownie mieszkał w Łodzi, był operariuszem i ojcem duchownym jezuickiego klasztoru. Trzeci pobyt o. Rostworowskiego rozpoczął się w 1973 r. Jezuita przyjechał do Łodzi na leczenie i tutaj zmarł. Pochowany jest w grobowcu oo. jezuitów na cmentarzu na Dołach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.