Położne szkoliły się w Centrum Służby Rodzinie
19:19 | 22.05.2010 | Wyświetleń: 883
Położne szkoliły się w Centrum Służby Rodzinie

"Edukacja przedporodowa – szkolenie do zadań" – pod takim tytułem 22 maja w Centrum Służby Rodzinie odbyła się konferencja, w której wzięły udział położne, instruktorzy szkół rodzenia i inni przedstawiciele środowiska medycznego.

Do udziału w konferencji jako prelegenci zaproszeni zostali: prawnik, logopeda, dietetyk i położna.
Mgr Radosław Tymiński mówił o edukacji przedporodowej w świetle praw pacjenta, a także o odpowiedzialności za słowo w edukacji grupowej.
Dr Maria Tyszko przedstawiła założenia Szkoły Rodzicielstwa im. prof. Fijałkowskiego. Jest to największa szkoła rodzenia w województwie łódzkim. Realizuje bezpłatny kurs w formie 12 dwugodzinnych spotkań. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę m.in. na temat przygotowania do porodu, rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, dialogu z dzieckiem, a także opieki nad noworodkiem i karmienia piersią.
O tym, jak powinna odżywiać się mama w czasie ciąży, mówiła mgr Jolanta Krzyżanowska, przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warzywa, owoce, kasze, płatki owsiane, produkty świeże, bez konserwantów, sztucznych barwników powinny znaleźć się w menu każdej kobiety, która oczekuje narodzin dziecka. Mgr Krzyżanowska podkreśliła, że to, w jaki sposób odżywia się matka, ma wpływ na stan zdrowia jej dziecka po urodzeniu, a nawet wiele lat później.
Dużo emocji wzbudził temat niemowlęcego pępka, przedstawiony przez położną mgr Irenę Rychta. Wśród personelu medycznego na temat pielęgnacji pępka zdania są podzielone. Jedni uznają, że najlepszym sposobem jego ochrony jest stosowanie preparatów antyseptycznych. Inni, że wystarczy do tego woda z mydłem, czyli tzw. sucha dezynfekcja.
Wykład na temat czynników wpływających na rozwój mowy u dziecka wygłosiła logopeda, mgr Anna Rostrygin. Podkreśliła znaczenie częstego mówienia do niemowlaka. Dzięki temu dziecko szybciej uczy się wypowiadać pierwsze słowa. Ważną rolę odgrywa też karmienie piersią. Im dłużej matka karmi naturalnie, tym lepiej dla dziecka. Jest zdrowsze, bardziej odporne na choroby i prawidłowo rozwijają się u niego narządy mowy.
Konferencja na temat edukacji przedporodowej odbyła się w ramach Łódzkich Dni Rodziny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.