Pielgrzymka w intencji trudnych problemów
13:55 | 08.05.2010 | Wyświetleń: 714

Kilkaset osób uczestniczyło w Pieszej Pielgrzymce w intencji trudnych problemów Łodzi i regionu. Pątnicy przeszli kilkanaście kilometrów spod katedry do klasztoru oo. franciszkanów w Łagiewnikach. Mszę św. w sanktuarium odprawił bp Adam Lepa.

Pielgrzymka wyrosła z ruchu abstynenckiego, trzeźwościowego. „Początkowo stawiała sobie za cel modlitwę w intencji trzeźwości. W tej chwili tych problemów jest znacznie więcej i są naszymi problemami” – wyjaśnia jeden z organizatorów, moderator ruchu Światło-Życie, ks. Piotr Pirek.
Pielgrzymi ruszyli o godz. 9.00 spod łódzkiej katedry. Prowadził ich bp Adam Lepa. Jak co roku marsz składał się z dwóch części: miejskiej i leśnej.
Etap miejski wiódł ulicami miasta. „Szliśmy przez codzienne życie łodzian – robiących zakupy, spacerujących, idących do pracy. Niektórzy nas pozdrawiali, inni byli obojętni” – wspomina jeden z uczestników pielgrzymki. W trasie były śpiewy, modlitwy i świadectwa. Jolanta i Ryszard Biernaccy opowiadali o rozwoju krucjaty wyzwolenia człowieka na Ukrainie. „To jest dzieło coraz bardziej popularne. Co roku, kiedy jesteśmy tam na trzydniowych rekolekcjach, przystępuje do krucjaty po kilkadziesiąt osób. To zasługa księdza, którym pracuje i chce tworzyć tę nową kulturę” – mówią. „Ta pielgrzymka też jest elementem nowej kultury. Idziemy w niej w dziękczynieniu za osiem lat życia według krucjaty wyzwolenia – bez alkoholu, w abstynencji” – dodają.
Po przejściu części miejskiej pielgrzymi mieli kilkudziesięciominutowy postój w Arturówku. „Konieczny jest taki oddech i przygotowanie do ostatniego, bardzo już przyjemnego, bo wiodącego leśnymi ścieżkami etapu” – podkreśla ks. Pirek. „To rzeczywiście miły czas, tym bardziej, że pogoda jest doskonała – niezbyt gorąco, bez opadów, śpiewają ptaki” – oceniają pątnicy. Siostra Ilona, salezjanka, pielgrzymuje z 5-letnią Weroniką. „Jest bardzo dzielna, wspomagają ją cukierki. Ja miałem jedną szczególną intencję – dom, który prowadzimy, jest domem w którym większość dzieci jest z rodzin z problemem alkoholowym. Nawet Weronika idzie w tej intencji – o nawrócenie swojej mamy, żeby mogła wrócić do swojego domu” – wyjaśnia s. Ilona. Ks. Jan Cholewa podkreśla, że treścią tegorocznej pielgrzymki było nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego „Abyśmy byli świadkami miłości”. „A w sposób szczególny przez świadectwo abstynencji. Przyczynia się ono bowiem do przełamania różnych problemów, także alkoholizmu” – mówi ks. Cholewa.
Po ponad 3 godzinach marszu pielgrzymi docierają do klasztoru oo. franciszkanów w Łagiewnikach. Tam uczestniczą we Mszy świętej pod przewodnictwem bpa Adama Lepy. W swojej homilii zachęca on wiernych do aktywności. „Przyszliśmy tutaj także jako skromni ewangelizatorzy. Kościół wzywa nas do ewangelizowania świata, do wpływania na postawy dobrych ludzi, którzy nic nie robią, a wskutek tego zło pleni się w każdej postaci” – mówi. Przypomina postaci św. Stanisława Biskupa i błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego. „Są oni dla nas dobrymi nauczycielami, bo mówią, że można żyć w taki sposób, aby dostrzegać innych ludzi, ich sprawy i problemy, więcej nawet – by się nimi przejmować” – wyjaśnia. Wyraża nadzieję, że obaj święci wymodlą jeszcze większą skuteczność ewangelizacji. „I będziemy swoimi postawami tak oddziaływać na innych, by było coraz mniej dobrych ludzi, którzy nic nie robią, a którzy też stanowią jakiś patologiczny problem, o którym się na ogół nic nie mówi. Dlaczego patologiczny? Dlatego, że dzięki ich postawie mnoży się zło i dominuje zło – i w rodzinie i w sąsiedztwie i całym społeczeństwie” – mówi bp Lepa.
Na zakończenie pielgrzymi modlą się przy grobie bł. ojca Rafała Chylińskiego. „Powierzamy mu wszystkie intencje, z którymi szliśmy w tej pielgrzymce” – wyjaśnia ks. Cholewa.

Piesza Pielgrzymka w intencji trudnych problemów Łodzi i regionu odbyła się już po raz 19.00. Rozpoczęła jednocześnie Łódzkie Dni Rodziny, które potrwają do 23 maja. W ich ramach, poza pielgrzymką, są także m.in. musical rockowy, warsztaty dla ojców, rowerowa majówka i festyn rodzinny.

Błogosławiony o. Rafał Chyliński urodził się 8 stycznia 1694 r. we wsi Wysoczka koło Poznania. W roku 1715 został przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). 26 kwietnia 1716 r. złożył śluby wieczyste przyjmując imię Rafał. W czerwcu 1717 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Swoje powołanie odkrywał w głoszeniu kazań i nauk pogłębiających moralność, katechizacji, spowiedzi oraz apostolstwu miłości i miłosierdzia wśród biednych i cierpiących. Z polecenia przełożonych klasztorów, w których przebywał, zajmował się rozdzielaniem posiłków i odzieży dla ubogich. W 1736 r. trafił do Krakowa, aby służyć pomocą w czasie epidemii. W roku 1738, po ustaniu epidemii w Krakowie, o. Rafał wrócił do łódzkich Łagiewnik, gdzie kontynuował powierzoną mu opiekę nad ubogimi. We wrześniu 1738 r. ciężko zachorował i zmuszony był przebywać w celi. Zmarł 2 grudnia 1738 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.