Naprotechnologia i naturalne metody planowania rodziny
22:22 | 12.05.2010 | Wyświetleń: 809
Naprotechnologia i naturalne metody planowania rodziny

Naturalne metody planowania rodziny, wpływ antykoncepcji hormonalnej na organizm kobiety, naprotechnologia i in vitro. Wiedzą na te tematy podzieliła się 12 maja z młodzieżą z Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji w Łodzi dr Bożena Bassa z Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

“Naturalne metody planowania rodziny są skuteczne, ale wśród ludzi jest bardzo mała wiedza na temat fizjologii i metod rozpoznawania płodności. Wiele osób posiada wiedzę nieprawdziwą lub niepełną i to stanowi podstawę niechęci i oporu wobec tych metod” – twierdzi dr Bassa. Na wykładzie wyjaśniła młodzieży w jaki sposób działa cykl płodności u kobiety i jak można, korzystając z tej wiedzy, zaplanować lub odłożyć poczęcie dziecka bez stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych czy innych metod zapobiegania ciąży. „Antykoncepcja hormonalna negatywnie wpływa na organizm kobiety. Zaburzenia sercowo-naczyniowe, infekcje dróg rodnych, obniżenie odporności, ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, torbiele jajników, depresja to tylko niektóre z ubocznych skutków stosowanie pigułki” – wylicza dr Bassa.

W swoim wykładzie wyjaśniła też zagadnienia dotyczące in vitro i naprotechnologii, która jest coraz bardziej popularną metodą leczenia bezpłodności. „W in vitro w sposób sztuczny prowadzi się do poczęcia dziecka. W naprotechnologii jest diagnoza, ustalenie przyczyny bezpłodności, leczenie i dziecko poczyna się w sposób naturalny” – wyjaśnia Bassa.

Badania wskazują, że ok. 70 procent par, które skorzystało z tej metody doczekało się potomstwa. Naprotechnologia jest stosunkowo młodą metodą walki z niepłodnością. W Europie stosuje się ją od ponad 10 lat. W Polsce ta metoda dopiero zyskuje zwolenników, ponieważ daje szansę na poczęcie dziecka bez in vitro.

„Wiedza, którą uzyskaliśmy podczas tego wykładu, jest niezbędna do tego, aby budować dzisiaj zdrowe rodziny, wiedzieć czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo i jak w dzisiejszym świecie walczyć o życie” – tak podsumowała spotkanie z Bożeną Bassa Magdalena Główczyk z Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.