Miłość – natura – technika
07:56 | 21.05.2010 | Wyświetleń: 551
Miłość – natura – technika

Debatę społeczną na temat problematyki zapłodnienia in vitro w nauczaniu moralnym Kościoła prowadził 20 maja dominikanin, o. Robert Plich OP. Duchowny jest specjalistą z teologii moralnej i wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Spotkanie odbyło się w w klasztorze oo. dominikanów.

Czego w tej dziedzinie naucza Kościół?
Nauczanie jest takie, to już chyba o tym wiemy, z różnych źródeł, że Kościół uważa zapłodnienie pozaustrojowe in vitro i podobne techniki reprodukcyjne jako niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia. Przemawiają za tym różne argumenty. Jedno z głównych zastrzeżeń polega na tym, że przynajmniej teraz, w bieżącej formie w jakiej wykonywane jest zapłodnienie in vitro dochodzi do produkcji nadliczbowych embrionów i potem też do ich zniszczenia.
Dlatego Kościół, który broni życia ludzkiego i uważa, że życie ludzkie rozpoczyna się od momentu zapłodnienia, od poczęcia, uważa, że embriony są istotami ludzkimi i niszczenie ich, czy też produkcja instrumentalna, jest zbyt wielkim kosztem tej procedury.
Drugi argument jest trudny do uświadomienia zwłaszcza ludziom, którzy bardzo oczekują na potomstwo. Kościół głosi, że każde życie ludzkie powinno brać początek z tzw. aktu małżeńskiego, czyli z takiego współżycia seksualnego małżonków, które jest wyrazem ich wzajemnej miłości. Jeśli tego nie ma, jeśli dzieci poczynane są jako jakiś produkt uboczny, czy jako owoc nieodpowiedzialnych działań seksualnych – to tego nie powinno być, w ten sposób czyni im się krzywdę. Tak samo w przypadku technik reprodukcyjnych – dochodzi do tego, że doprowadza się do poczęcia dzieci poza aktem małżeńskim, poza aktem miłości.

Jaka jest świadomość chrześcijan na temat in vitro?
Myślę, że ostatnio coraz większa. Owszem na początku chyba nie była wielka i też myślę, że często media, które propagują tę metodę też wszystkiego nie mówią na jej temat. Już pomijając oczywiście same trudności z językiem kościelnych dokumentów, który też jest specyficzny i może nie być zrozumiały dla przeciętnego wierzącego. W tym sensie potrzeba właśnie tego typu spotkań, które by jakoś przekładały to na język współczesnego człowieka, czy też popularyzowały tę wiedzę. To z jednej strony.
Z drugiej myślę, że media nie zawsze pokazują to, do czego dochodzi w czasie procedury in vitro i skupiają się jedynie na jej wybranych aspektach. Często ukazując Kościół jako organizację, czy religię która stoi na drodze do szczęścia innych ludzi.
Kościół po pierwsze nie chce stać na drodze do szczęścia innych ludzi, ale pokazuje, że nie można zdobywać tego szczęścia za wszelką cenę, a zgłasza kosztem życia kolejnych istnień ludzkich.

Czy jest jakaś alternatywa dla par, które pragną mieć dzieci?
Oczywiście adopcja i to jest rzecz, która w takim szerokim, popularnym odbiorze wydaje się być mało interesująca. Natomiast pary, które adoptowały już dzieci mówią coś dokładnie odwrotnego. Znam osoby, które chętnie mogłyby same udzielić świadectwa, aby pokazać, że jest to bardzo niedoceniana, a wartościowa forma posiadania potomstwa, bycia rodzicem.
Ale Kościół popiera też wszystkie inne metody walki z niepłodnością. Tutaj dodajmy, że in vitro samej bezpłodności nie leczy, ono zaradza „bezdzietności”.
Natomiast w ostatnich latach pewne postępy zrobiła taka metoda, która się nazywa naprotechnologią. To jest metoda, która oczywiście też nie zaradzi wszystkim problemom, natomiast wiele form bezpłodności, które do tej pory traktowano jak gdyby automatycznie nadające się do in vitro, okazuje się, że przy bardzo specyficznych badaniach tych par małżeńskich potrafi się wydobyć przyczyny i im zaradzić w skuteczny sposób.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.