Łódzkie Dni Rodziny
17:45 | 07.05.2010 | Wyświetleń: 711
Łódzkie Dni Rodziny

Musical rockowy, warsztaty dla ojców, rowerowa majówka i festyn na Zdrowiu to tylko niektóre z wydarzeń, które odbędą się w ramach Łódzkich Dni Rodziny od 8 do 23 maja. Łódzkie Dni Rodziny odbywają się po raz osiemnasty a ich hasłem są słowa "Miłość rodzi się w rodzinie".

„Naszym celem jest zwrócenie uwagi na wielką wartość życia rodzinnego” – mówi organizator Tomasz Bilicki z Centrum Służby Rodzinie. „Zdrowa, mocna, silna rodzina jest ważna dla każdego z nas i właśnie to chcemy pokazać. Nasza oferta to konferencje, szkolenia, ale także festyny, zabawy, różnego rodzaju spotkania integracyjne adresowane do rodzin” – wylicza Bilicki.

Dni Rodziny zainauguruje 8 maja Piesza Pielgrzymka do grobu bł. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach i konferencja na temat ewangelizacji małżeństw z udziałem gości z Francji – małżeństwa Alex i Maud Prevost. W niedzielę na deskach Teatru Nowego wystąpi Teatr ITP z Lublina z musicalem „Prorock”. Podczas kolejnych dni odbędą się m.in. konferencje na temat efektywnego wspierania rodziców i edukacji przedporodowej, debata o rodzicielstwie zastępczym, warsztaty „7 sekretów ojcostwa”, jubileusz małżeństw w archikatedrze i rodzinna majówka rowerowa szlakiem prof. Włodzimierza Fijałkowskiego – twórcy szkół rodzenia w Polsce.

Łódzkie Dni rodziny zakończą się 23 maja festynem na Zdrowiu. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.csr.org.pl.

Patronem medialnym Łódzkich Dni Rodziny jest Radio Vox FM.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.