Koncert „Dzieci w hołdzie papieżowi JPII”
12:02 | 21.05.2010 | Wyświetleń: 510
Koncert „Dzieci w hołdzie papieżowi JPII”

Koncert "Dzieci w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II" odbędzie się 23 maja w par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi. "Ideą koncertu jest oddanie czci naszemu rodakowi i jednocześnie wyśpiewanie chwały Panu Bogu za jego życie" - relacjonuje proboszcz parafii ks. Waldemar Trendziuk. Początek koncertu o godz. 16.00.

„Jest to też piękny wyraz współpracy i zauważenia wymiaru muzycznego nie tylko w ramach kultury, ale również muzyki sakralnej. Muzyka jest takim medium, które potrafi nieść przekaz a jednocześnie łączyć ludzi. Bardzo możliwe, że pieśni będą połączone z recytacją wierszy Jana Pawła II” – podkreśla ks. Trendziuk.
W koncercie wystąpią uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Łodzi, ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi oraz chór „Bel canto” z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.