Być świadkiem miłości
07:07 | 13.05.2010 | Wyświetleń: 481
Być świadkiem miłości

"Być świadkiem miłości" - wykład pod takim tytułem wygłosiła 12 maja w kościele św. Rodziny w Łodzi jedna z parafianek, Magdalena Matusiak. Wcześniej Mszę świętą w intencji rodzin odprawił bp Adama Lepa. Spotkanie odbyło się w ramach Łódzkich Dni Rodziny.

„To właśnie rodzina jest miejscem, gdzie rodzi się miłość. To właśnie rodzina jest miejscem, w którym pięknie można dawać jej świadectwo. Najważniejsza jest obecność, nie uciekanie od drugiego człowieka, tylko trwanie przy nim niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie zmienić jego życie, niezależnie od sytuacji, bo sama obecność najczęściej pomaga najbardziej” – uważa prelegentka.
Referat poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem bpa Adama Lepy. „Kiedy mówimy, zwłaszcza dziś w związku z rokiem duszpasterskim, że w rodzinie powinno się dawać świadectwo miłości, to trzeba podkreślić, że rodzina jest najlepszą szkołą miłości, której nie zastąpi żadna inna” – mówił podczas homilii bp Lepa. Podkreślał także, że empatia jest jedną z najpiękniejszych form miłości.
Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, odbyło się w ramach Łódzkich Dni Rodziny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.