Abp Ziółek apeluje o pomoc dla powodzian
12:47 | 20.05.2010 | Wyświetleń: 476
Abp Ziółek apeluje o pomoc dla powodzian

Abp Władysław Ziółek apeluje o pomoc dla powodzian. Zbiórka wśród wiernych archidiecezji łódzkiej przeprowadzona będzie we wszystkich kościołach w niedzielę, 30 maja. Pieniądze trafią do Caritas działających na terenach objętych powodzią.

„Zachęcam Archidiecezjan do okazania hojnego wsparcia materialnego tym, którzy ucierpieli wskutek tej klęski żywiołowej” – apeluje abp Ziółek. „w wyniku trwających przez wiele dni intensywnych opadów deszczu południe Polski po raz kolejny zmaga się ze skutkami powodzi. Mieszkańcy licznych miejscowości w Małopolsce i na Śląsku odcięci są od świata na skutek zerwanych dróg i mostów. Setki domostw zostało zalanych lub podtopionych, w wielu gminach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe” – przypomina metropolita łódzki w odezwie do wiernych.
Caritas rozpoczęła akcję pomocową dla powodzian. „Obecnie trwa rozpoznawanie lokalnych potrzeb oraz gromadzenie wyczerpujących informacji na temat skali pomocy doraźnej, jaka jest niezbędna w tej chwili. Caritas Polska przeznaczyła do tej pory 400 tys. zł na pomoc doraźną. Powodzianie otrzymają ją za pośrednictwem diecezjalnych Caritas” – przypomina abp Władysław Ziółek.
We wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie 30 maja, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, zbiórka ofiar do puszek. „Zebrane ofiary zostaną przekazane przez naszą Caritas diecezjalną na sfinansowanie potrzebnej pomocy” – zapowiada abp Ziółek. „Wszystkich poszkodowanych oraz tych, którzy spieszą im z pomocą, obejmuję moją modlitwą i błogosławieństwem” – zapewnia metropolita łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.