Archidiecezja Łódzka
39. rocznica pożaru katedry
09:15 | 11.05.2010 | Wyświetleń: 558

39 lat mija 11 maja od tragicznego pożaru, który wybuchł w łódzkiej katedrze. Ogień strawił wtedy całkowicie dach świątyni, odpadł tynk, zniszczony został ołtarz główny i organy. Ocalała wieża katedry i jej mury. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień świadków tych wydarzeń.

Pożar wybuchł około godz. 18.20 i w ciągu kilku godzin objął cały dach. Ogień pojawił się na katedrze w trakcie nabożeństwa majowego, któremu przewodniczył ówczesny wikariusz katedralny, ks. Piotr Rycerski.

Posłuchaj wspomnienia ks. Rycerskiego (9 min. 8 sek.):

Fotografie tego wydarzenia wykonał – wracający właśnie z zajęć ze studentami pan Stefan Sztromajer.

Posłuchaj wspomnienia pana Sztromajera (4 min. 27 sek.):

Część fotografii wykonanych przez pana Sztromajera została opublikowana w albumie „Łódź od końca do końca” (Wydawnictwo Księży Młyn). Autor zgodził się również na ich publikację w portalu www.archidiecezja.lodz.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.