VI ARCHIDIECEZJALNE WARSZTATY LITURGICZNO – MUZYCZNE
13:47 | 05.10.2009 | Wyświetleń: 532
VI ARCHIDIECEZJALNE WARSZTATY LITURGICZNO – MUZYCZNE

Celem Warsztatów jest ustawiczne podnoszenie poziomu posługi liturgiczno-muzycznej w naszych parafiach. Czynimy to poprzez formację liturgiczną, muzyczną i duchową członków parafialnych schol, chórów i zespołów. Zajęcia z chórem prowadzą dyrygenci oraz specjaliści od emisji głosu i dykcji.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zapraszamy przede wszystkim prowadzących grupy wraz z 2-3 członkami scholi, chórów lub zespołów.
VI Archidiecezjalne Warsztaty Liturgiczno–Muzyczne będą poświęcone częściom stałym Mszy świętej.
TERMIN: 23.10.2009 r. [godz. 18.00] – 25.10.2009 r. [godz. 17.00]
MIEJSCE: Domu Rekolekcyjnym Ogniska Miłości w Olszy k. Rogowa
KOSZT: 120 zł [noclegi, posiłki i materiały].

ZGŁOSZENIE:
imię i nazwisko:
wiek:
sekcja głosowa [odpowiednie zaznaczyć]:
sopran v alt v tenor v bas v
e-mail:
nr tel.:
nazwa scholi/chóru/zespołu:
parafa:

Zgłoszenia należy kierować do 17 października na adres:
ks. Grzegorz Kopytowski, 90-457 Łódź, ul. św. Stanisława 14
e-mail: warsztaty@archidiecezja.lodz.pl
Tel.: 042/ 66 48 716
Uprzejmie prosimy o jak najszybsze przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym wraz zachętą do uczestnictwa w Warsztatach.
Księży Proboszczów lub Księży Opiekunów prosimy o finansowe wsparcie uczestników Warsztatów.
W razie trudności w pokryciu kosztów udziału, prosimy o informację przy zgłoszeniu.

Ks. Grzegorz Kopytowski
Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.