Rzeszów: księża na zajęciach z ekonomii
10:44 | 06.10.2009 | Wyświetleń: 527
Rzeszów: księża na zajęciach z ekonomii

Mikro i makroekonomia, systemy podatkowe i kredytowe oraz etyka biznesu - to tylko niektóre zagadnienia, z jakimi zapoznali się uczestnicy diecezjalnego szkolenia Ewangelia i Ekonomia. Dziś w Rzeszowie odbyły się pierwsze zajęcia. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób - księży, sióstr zakonnych i osób świeckich zaangażowanych w działalność instytucji kościelnych.

„Umiejętność racjonalnego pożytkowania pieniędzy nie powinna być obca także przedstawicielom kościoła. Dla mnie jako proboszcza, który chce by parafia się rozwijała, taka wiedza jest wręcz niezbędna” – mówił uczestniczący w spotkaniu ks. Janusz Bury, proboszcz z parafii Łączki Jagiellońskie.

Jego parafia od wielu lat prowadzi prace budowlano-remontowe, jednak pomoc parafian nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. „Potrzebuję wiedzy ekonomicznej: jak zdobywać pieniądze, jakie są możliwości kredytowania pewnych prac, w jaki sposób je rozliczać, jak finansowo planować kolejne inwestycje. Także współpraca z rożnego rodzaju instytucjami wymaga ode mnie wiedzy specjalistycznej. Uważam, że szkolenie jest naprawdę potrzebne” – dodał ks. Bury.

Szkolenie zorganizował Departament edukacji NBP i Instytut Myśli ks. Józefa Tischnera z Krakowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.