Watykan: program wizyty Benedykta XVI w San Giovanni Rotondo
11:05 | 12.06.2009 | Wyświetleń: 489
Watykan: program wizyty Benedykta XVI w San Giovanni Rotondo

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło szczegółowy program wizyty Benedykta XVI w San Giovanni Rotondo w niedzielę 21 czerwca.

W miejscowości związanej z życiem i kultem św. Ojca Pio papież spędzi równo dziewięć godzin. Przyleci tam helikopterem o godz. 9.15. O 9.35 modlić się będzie przy sarkofagu ze szczątkami świętego. O 10.30 rozpocznie się Msza św. na placu przed bazyliką pod wezwaniem św. Ojca Pio, na zakończenie której Benedykt XVI odmówi z obecnymi „Anioł Pański”.
O 16.45 papież spotka się z chorymi personelem i dyrekcją szpitala „Casa Sollievo della Sofferenza”, a o 17.30 z miejscowym duchowieństwem.
Odlot z San Giovanni Rotondo przewidziany jest o 18.15, a powrót do Watykanu o 19.30.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.