Archidiecezja Łódzka
W Rzymie przedstawiono książkę broniącą Piusa XII
11:07 | 12.06.2009 | Wyświetleń: 821
W Rzymie przedstawiono książkę broniącą Piusa XII

Milczenie komunistów i aliantów zachodnich w sprawie zagłady Żydów przyczyniło się do powstania tzw. czarnej legendy Piusa XII. Opinię taką wyraził watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone podczas prezentacji 10 czerwca książki „W obronie Piusa XII – dowody historyczne”. Jego zdaniem nieczyste sumienie bloku sowieckiego w sprawie zagłady narodu żydowskiego było powodem, dla którego Moskwa i jej sojusznicy lansowali tezę o milczeniu Papieża wobec Szoah.

Giovanni Maria Vian, redaktor naczelny dziennika „L’Osservatore Romano”, na którego łamach ukazały się zebrane w książce teksty, zwrócił natomiast uwagę na zupełne odwrócenie wizerunku Piusa XII po 1963 r. „Jego zdecydowana antykomunistyczna postawa sprawiła, że propaganda sowiecka zaczęła go przedstawiać jako wspólnika nazistów i dokonywanych przez nich zbrodni” – stwierdził Vian.

O „historycznej manipulacji, którą dopiero trzeba wyjaśnić”, mówił z kolei współautor książki, Paolo Mieli, były redaktor naczelny „Corriere della Sera”. Zauważył, że „na ławie oskarżonych powinni zasiąść Roosevelt i Churchill i być sądzeni za to, że nie wypowiedzieli się dostatecznie jasno w sprawie antyżydowskich prześladowań”. „Świat anglosaski nie uznał zasług Piusa XII, a świat sowiecki ukrył je, poirytowany antytotalitaryzmem papieża i Kościoła” – podkreślił włoski dziennikarz.

Mówiąc o toczącej się dyskusji na temat postawy Piusa XII wobec Żydów, kardynał sekretarz stanu przypomniał, że żydowscy naukowcy do tej pory nie przejrzeli watykańskich archiwów z lat 1930-39. Dodał zarazem, że trwają prace nad udostępnieniem badaczom dalszych materiałów, obejmujących czas do 1945 r., o co zabiega Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. Wymaga to długiego czasu, uprzedził watykański sekretarz stanu, zapewniając, że kiedy to tylko będzie możliwe, materiały zostaną udostępnione „badaczom, a nie awanturnikom”.

Kard. Bertone stwierdził, że zaprezentowana wczoraj książka jest ważnym głosem w zrozumieniu postawy Piusa XII. Zaznaczył, że w jego sprawie Stolica Apostolska nie zamierza uciekać się „ani do apologii, ani do hagiografii, lecz pragnie ukazać rygorystyczne odtworzenie faktów i dokładną ich interpretację”. Podkreślił zarazem, że „postawa Piusa XII wobec holokaustu nie wynikała ze strachu czy zmowy, lecz była ścisłą kalkulacją, mającą ostatecznie ocalić jak największą liczbę Żydów”.

Nawiązał do tego również P. Mieli, mówiąc, że w przedziwny sposób zaginęły świadectwa ludzi, którzy w Rzymie zostali ocaleni z zagłady dzięki pomocy Kościoła. Zauważył jednocześnie, że wszelka dyskusja o Piusie XII jest wciąż bardzo trudna, ponieważ już samo wypowiedzenie jego imienia sprawia, iż „debata historyczna zaczyna przybierać gorące tony”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.