Archidiecezja Łódzka
VII Wędrówka szlakiem Jana Pawła II
14:04 | 12.06.2009 | Wyświetleń: 521
VII Wędrówka szlakiem Jana Pawła II

Już po raz siódmy łodzianie wędrowali Szlakiem Jana Pawła II. Pobyt papieża w Łodzi wspominali na lotnisku, przy dawnych zakładach "Alba" i "Uniontex" oraz w katedrze.

Wędrówka rozpoczęła się przy Urzędzie Miasta Łodzi, przy tablicy upamiętniającej nadanie Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Później łódzcy biskupi, duchowni, przedstawiciele władz miasta, uczniowie i mieszkańcy odwiedzili miejsca, w których swoją obecność zaznaczył też papież-Polak – dawne zakłady „Alba”, dawną fabrykę „Uniontex” i łódzką katedrę.
W katedrze krótką refleksję na temat znaczenia papieskich pielgrzymek dla odzyskania przez Polaków wolności wygłosił bp Adam Lepa. „Zawsze gdy był w Polsce, tak często mówił o prawdzie. I o tym także, że odzyskaną wolność należy zawsze budować na prawdzie. I przypominał, że gdy wnikliwie poznajemy prawdę – ona nas wyzwala i przestajemy być niewolnikami” – mówił bp Lepa. „Być sobą, znaczy nie ulegać presji – ideologicznej, politycznej czy innej. Być sobą, znaczy nie stawać się przysłowiową rzodkiewką, która tylko na wierzchu jest czerwona. Być sobą, znaczy mieć moralny kręgosłup, który nie pozwoli się zwieść różnym iluzjom” – przypominał duchowny.
Wędrówka szlakiem Jana Pawła II zakończyła się przed katedrą, przy pomniku papieża-Polaka. Abp Władysław Ziółek, dziękując jej uczestnikom, podkreślił, że przed każdym z nas stoi zadanie dobrego wykorzystania daru wolności. „Wolność została nam nie tylko dana, ale przede wszystkim zadana” – podkreślił metropolita łódzki. Przypomniał też pierwsze spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą akademicką przed kościołem św. Anny. „To pierwsze spotkanie ze światem akademickim było bardzo serdeczne. Papież nie ukrywał, że jest wzruszony, że pragnąłby zbliżyć się do każdego, każdego przygarnąć, z każdym zamienić chociaż jedno ojczyste słowo. Takie było pragnienie jego serca” – przypominał abp Ziółek.
Na zakończenie uczestnicy wędrówki złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II stojącym przed łódzką katedrą.
Wędrówkę szlakiem Jana Pawła II już po raz siódmy zorganizował Urząd Miasta Łodzi. W każdym miejscu jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać nagrania fragmentu przemówień papieskich z Łodzi oraz występu jednej z łódzkich szkół.
Jan Paweł II odwiedził Łódź 13 czerwca 1987 roku. Odprawił Mszę świętą na lotnisku Lublinek. W trakcie liturgii pierwszą Komunię Świętą przyjęła grupa dzieci z regionu łódzkiego. Papież spotkał się też z włókniarkami w zakładach „Uniontex” oraz inteligencją w katedrze.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.