Trwa Święto Eucharystii
12:02 | 14.06.2009 | Wyświetleń: 514

Tysiące ludzi uczestniczą w tegorocznym Święcie Eucharystii w Łodzi. Przewodniczy mu kard. Stanisław Ryłko z Watykanu.

Święto rozpoczęło się tradycyjnie przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na czele procesji młodzież niosła krzyż Światowych Dni Młodzieży, przy którym dzień wcześniej modliła się w katedrze i ikonę Matki Bożej z Rzymu. Za krzyżem szli przedstawiciele parafii archidiecezji łódzkiej, niosący repliki krzyża ŚDM wykonane przez podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z podłódzkiego Ignacewa.
Po dojściu do katedry wierni zgromadzili się przy ołtarzu polowym wybudowanym na gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Witając zebranych, abp Władysław Ziółek podkreślał, że Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymał Kościół. „Zawiera niezatarty opis męki i śmierci naszego Pana. Każda Msza święta jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki” – mówił metropolita łódzki. Abp Ziółek zauważył również, że Eucharystia jest odpowiedzią na znaki czasu współczesnej kultury. „Na kulturę śmierci Eucharystia odpowiada kulturą życia. Na przekór egoizmowi jednostki i egozimowi społecznemu Eucharystia potwierdza całkowity dar z siebie. Nienawiści Eucharystia przeciwstawia miłość, sprzeciwiając się rozpaczy – Eucharystia uczy pewnej nadziei na szczęśliwą wieczność” – przypominał pasterz Kościoła w Łodzi.
Kard. Stanisław Ryłko swoją homilię również poświęcił niezwykłości Eucharystii. „Eucharystia jest największym skarbem kościoła, jest jego serce. Kościół żyje Eucharystią, czerpiąc z niej moc do wypełnienia swojej misji w świecie” – mówił kard. Ryłko. Przypomniał również, że chrześcijanie powinni pamiętać o publicznm wyzwaniu swoje wiary. „Ta procesja eucharystyczna ulicami miasta jest niezwykle wymownym znakiem, mówiącym nam, że Chrystus nie pozwala zamknąć się wewnątrz murów świątyń. Chce być obecny w centrum naszego życia” – podkreślał gość z Watykanu. „Gdy skończy się dzisiejsze Święto Eucharystii – kto ma zatroszczyć się o to, aby Chrystus nie zniknął z naszych domów, z naszych ulic, z naszych miejsc pracy? Odpowiedź jest prosta – to jest misja każdego i każdej z nas. Mamy nieść Chrystusa i jego Ewangelię w świat i w naszą codzienność. W tym sensie ta dzisiejsza procesja musi mieć dalszy ciąg w życiu każdego i każdej z nas. Każdy z nas musi stać się rodzajem żywej monstrancji” – mówił kard. Ryłko.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich podkreślił również, że Eucharystia była bardzo ważna w życiu Jana Pawła II. „Gdyby znaleźć klucz do jego przebogatej osobowości, można chyba użyć tych słów – człowiek Eucharystii, rozmiłowany w tabernakulum. Gdy klękał przed Najświętszym Sakramentem, czas niego jak gdyby nie istniał. Zanurzał się w Bogu, w jego tajemnicy. Całe godziny spędzał w Watykanie, mimo nawału prawcy, na adoracji. To było źródło jego siły” – mówił kard. Ryłko.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.