Święto Eucharystii – zapowiedź
08:06 | 09.06.2009 | Wyświetleń: 619
Święto Eucharystii – zapowiedź

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kardynał Stanisław Ryłko, będzie przewodniczyć 14 czerwca obchodom Archidiecezjalnego Święta Eucharystii w Łodzi. Święto jest pamiątką wizyty Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Uroczystości rozpoczną się przed sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej o godz. 10.00.

Jak podkreśla metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek, Święto jest świadectwem wielkiego wpływu, jaki na Kościół w Łodzi wywarła wizyta Jana Pawła II. „Wizyta Papieża naznaczona była misją szczególną. Przewodnicząc Drugiemu Krajowemu Kongresowi Eucharystycznemu pragnął pogłębić w nas tajemnicę Eucharystii i wskazać na jej ścisłe związki z życiem codziennym. Łódź była jedną ze stacji tego Kongresu. Dlatego temat Eucharystii był obecny podczas trzech najważniejszych spotkań w Łodzi: na Lublinku podczas sprawowanej mszy świętej, w katedrze z udziałem przedstawicieli świata nauki i kultury oraz u włókniarek w Zakładach Uniontexu” – przypomina abp Ziółek.
Udział w Święcie Eucharystii będzie dla ludzi wierzących publicznym świadectwem. „Będzie to publicznie dawane świadectwo naszej wiary w Chrystusa oraz świadectwo miłości do Niego, dlatego, że pozostał z nami w Najświętszej Eucharystii – aby nas umacniać w dobrym, napawać radością i uszczęśliwiać” – zachęca metropolita łódzki.
Pierwszym elementem święta będzie procesja eucharystyczna, która o godz. 10.00 ruszy spod kościoła MBZ do łódzkiej katedry. Natomiast około godz. 11.00 na placu za bazyliką rozpocznie się Msza święta przy ołtarzu polowym.
Tegorocznym uroczystościom będzie przewodniczyć ks. kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, odpowiedzialny m.in. za organizację Światowych Dni Młodzieży, jeden z najbliższych współpracowników sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. Kard. Ryłko zjawi się w Łodzi już 13 czerwca późnym wieczorem. Od godz. 20.00 w łódzkiej katedrze trwać będzie bowiem modlitewne czuwanie młodzieży, która przywita krzyż Światowych Dni Młodzieży, odwiedzający w tym roku wszystkie polskie diecezje. W dniach 13-15 czerwca krzyż znajdować się będzie na terenie archidiecezji łódzkiej. W trakcie Święta Eucharystii krzyż ów będzie niesiony na czele procesji eucharystycznej.
Do udziału w tegorocznym Święcie Eucharystii szczególnie zaproszone są osoby, które 13 czerwca 1987 roku na lotnisku Lublinek przyjęły I Komunię Świętą. „Było to duże wyróżnienie dla naszej diecezji i mam nadzieję, że osoby, które właśnie wtedy w pełni uczestniczyły w Eucharystii, dzisiaj już ludzie dorośli, często mający swoje rodziny, podtrzymywać będą tę więź i wezmą udział w święcie” – podkreśla ks. Józef Fijałkowski, wikariusz biskupi ds. katechetycznych. Osoby, które przyjmowały wówczas I Komunię Świętą mogą się zbierać przed procesją przy specjalnej tablicy.
Jednym z elementów przygotowania do Święta jest internetowy konkurs na fotografię krzyża. Konkurs organizowany jest przez portal archidiecezji łódzkiej www.archidiecezja.lodz.pl.
Archidiecezjalne Święto Eucharystii jest pamiątką wizyty Jana Pawła II w Łodzi i Drugiego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Odbywa się w każdą drugą niedzielę czerwca.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.