Archidiecezja Łódzka
Ponad 100 fotografii krzyża
00:00 | 13.06.2009 | Wyświetleń: 486
Ponad 100 fotografii krzyża

Ponad 100 zdjęć przysłali internauci do konkursu "Z krzyżem". W fotograficznej zabawie wzięło udział prawie 50 osób. Zwycięzca rywalizacji zostanie wyłoniony przez komisję konkursową ok. godz. 10.00, a nagroda główna - aparat fotograficzny Canon IXUS 970IS - zostanie wręczona podczas dzisiejszego czuwania młodzieży w łódzkiej katedrze.

„Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. W ciągu tygodnia internauci nadesłali ponad 100 fotografii krzyży wykonanych w regionie łódzkim. Zdjęć było znacznie więcej, ale część z nich nie spełniała wymogów formalnych – były zrobione w innych częściach Polski, a nawet świata” – wyjaśniają organizatorzy zabawy. „Uczestnicy przysyłali zdjęcia przeróżne – zarówno takie, które wykonali wiele lat temu, jak i takie, które udało im się uchwycić w ostatnich dniach, być może specjalnie na użytek tego konkursu” – podkreślają organizatorzy.
Fotografie można było przesyłać przez tydzień, do godz. 23.59 w piątek, 12 czerwca. Pierwotnie o tej porze możliwość wysyłania zdjęć miała zostać zablokowana. „Biorąc jednak pod uwagę olbrzymie zainteresowanie konkursem, postanowiliśmy umożliwić internautom dalsze przesyłanie fotografii. Zdjęcia przysłane od soboty nie będą jednak uwzględniane przez komisję przy wyborze zwycięzcy konkursu” – wyjaśniają organizatorzy.
Wszystkie zdjęcia, które wysłali uczestnicy konkursu, zostaną pokazane 13 czerwca w łódzkiej katedrze podczas czuwania młodzieży przed przyjazdem krzyża Światowych Dni Młodzieży. Fotografie znajdą się też w galerii utworzonej w portalu www.archidiecezja.lodz.pl.
Zakwalifikowane do konkursu zdjęcia oceni kilkuosobowa komisja, która wybierze najlepszą fotografię. Jej autor otrzyma nagrodę główną – aparat fotograficzny Canon IXUS 970IS. Uczestnicy konkursu, którzy przyjdą na czuwanie do katedry, otrzymają też nagrody dodatkowe.
Zdjęcia biorące udział w konkursie można oglądać na stronie: https://archidiecezja.lodz.pl/konkurs-foto.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.