Pielgrzymka śladami św. Faustyny Kowalskiej
09:09 | 09.06.2009 | Wyświetleń: 914
Pielgrzymka śladami św. Faustyny Kowalskiej

Już po raz ósmy łodzianie z parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej organizują pielgrzymkę "Śladami św. siostry Faustyny". Tym razem rusza ona 19 czerwca.

Na pomysł zorganizowania pielgrzymki niemal 9 lat temu wpadł Piotr Ogrodowczyk. „To była myśl, która zapaliła serce i umysł. Wraz z żoną podzieliliśmy się nią z zaprzyjaźnionymi małżeństwami, kóre w szczególny sposób opowiadały również o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia” – opowiada Ogrodowczyk. „Zaskakującym dla nas – a mam na myśli sporą grupę osób, które parę razy już uczestniczyły w pielgrzymce – że za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego o orędziu Miłosierdzia czy św. siostrze Faustynie. Doświadczamy też pokoju serca, który może płynąć tylko z jednego źródła jakim jest Chrystus” – ocenia współorganizator pielgrzymki.
Co roku pielgrzymka rusza spod parafii Matki Boskiej Jasnógórskiej na łódzkim Widzewie. Pierwszym jej elementem jest Msza święta w łódzkiej katedrze. „Nieprzypadkowo to miejsce jest na początku. Pytamy wtedy Chrystusa, co mamy dalej czynić w swoim życiu – tak, jak to zrobiła Helena Kowalska po ujrzeniu Pana Jezusa w parku” – wyjaśnia Ogrodowczyk. Jeśli jest możliwość przed Mszą pielgrzymi spotykają się w Parku Wenecja.
Drugi dzień pielgrzymki ma charakter wyjazdowy – zaczyna się od pobytu w Świnicach Warckich i Głogowcu. „Jedziemy do źródła – miejsc narodzin, Chrztu i pierwszej Komunii Świętej św. siostry Faustyny. Tutaj jest Eucharystia i oczywiście spotkanie z siostrami Matki Miłosierdzia” – opowiada Ogrodowczyk. Później pielgrzymi jadą do Płocka, w którym Chrystus ukazała się św. Faustynie po raz pierwszy. Uczestniczą w Koronce i spotykają się z siostrami Matki Miłosierdzia.
Ostatni dzień pielgrzymki poświęcony jest na wizytę w krakowskich Łagiewnikach. „To miejsce jakby zamyka, ale też trochę otwiera pielgrzymkowe rozważania” – podkreśla Ogrodowczyk.
Według organizatorów pielgrzymka śladami św. Faustyny ma ważną cechę. „Jej niesamowitym wymiarem jest to, ze wystarczy chęć bycia. Tu nie ma jakiś niezwykłych miejsc do zwiedzania, a w większości wszystko dokonuje się w duszy człowieka. Wystarczy byś był i to jest niesamowite dla mnie i dla tych, którzy są z nami” – wyznaje Ogrodowczyk. „Kiedyś jedna z sióstr powiedziała w Głogowcu, że ludzie przyjeżdżają tutaj zza granicy, a my mamy to miejsce praktycznie obok i często nie możemy tam dotrzeć” – dodaje.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-21 czerwca. Zapisy prowadzone są w par. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.