Kard. Ryłko: powinniśmy być żywymi monstrancjami
17:52 | 14.06.2009 | Wyświetleń: 595

Około siedmiu tysięcy ludzi uczestniczyło 14 czerwca w tegorocznym Święcie Eucharystii w Łodzi. Przewodniczył mu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. W trakcie uroczystości poświęcone zostały repliki krzyża Światowych Dni Młodzieży.

Święto rozpoczęło się tradycyjnie przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na czele procesji młodzież niosła krzyż Światowych Dni Młodzieży, przy którym dzień wcześniej modliła się w katedrze i ikonę Matki Bożej z Rzymu. Za krzyżem szli przedstawiciele parafii archidiecezji łódzkiej, niosący repliki krzyża ŚDM wykonane przez podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z podłódzkiego Ignacewa.

Po dojściu do katedry wierni zgromadzili się przy ołtarzu polowym. Witając zebranych, abp Władysław Ziółek podkreślał, że Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymał Kościół. „Zawiera niezatarty opis męki i śmierci naszego Pana. Każda Msza święta jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki” – mówił metropolita łódzki. Abp Ziółek zauważył również, że Eucharystia jest odpowiedzią na znaki czasu współczesnej kultury. „Na kulturę śmierci Eucharystia odpowiada kulturą życia. Na przekór egoizmowi jednostki i egoizmowi społecznemu Eucharystia potwierdza całkowity dar z siebie. Nienawiści Eucharystia przeciwstawia miłość, sprzeciwiając się rozpaczy – Eucharystia uczy pewnej nadziei na szczęśliwą wieczność” – przypominał.

Kard. Ryłko swoją homilię również poświęcił niezwykłości Eucharystii. „Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, jest jego sercem. Kościół żyje Eucharystią, czerpiąc z niej moc do wypełnienia swojej misji w świecie” – mówił kard. Ryłko. Przypomniał również, że chrześcijanie powinni pamiętać o publicznym wyzwaniu swoje wiary. „Ta procesja eucharystyczna ulicami miasta jest niezwykle wymownym znakiem, mówiącym nam, że Chrystus nie pozwala zamknąć się wewnątrz murów świątyń. Chce być obecny w centrum naszego życia” – podkreślał gość z Watykanu. „Gdy skończy się dzisiejsze Święto Eucharystii – kto ma zatroszczyć się o to, aby Chrystus nie zniknął z naszych domów, z naszych ulic, z naszych miejsc pracy? Odpowiedź jest prosta – to jest misja każdego i każdej z nas. Mamy nieść Chrystusa i jego Ewangelię w świat i w naszą codzienność. W tym sensie ta dzisiejsza procesja musi mieć dalszy ciąg w życiu każdego. Każdy z nas musi stać się rodzajem żywej monstrancji” – mówił kard. Ryłko.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich podkreślił również, że Eucharystia była bardzo ważna w życiu Jana Pawła II. „Gdyby znaleźć klucz do jego przebogatej osobowości, można chyba użyć tych słów – człowiek Eucharystii, rozmiłowany w tabernakulum. Gdy klękał przed Najświętszym Sakramentem, czas dla niego jak gdyby nie istniał. Zanurzał się w Bogu, w jego tajemnicy. Całe godziny spędzał, mimo nawału pracy, na adoracji. To było źródło jego siły” – mówił kard. Ryłko.

Kardynał przypomniał słowa Jana Pawła II z początków pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. „To misja chrześcijańska. Nabierają te słowa szczególnej aktualności w dzisiejszym świecie, gdy szerzy się tendencja, by wiarę zamykać w sferze prywatnej życia człowieka, by czynić ją jak najmniej widzialną w życiu miasta i społeczeństwa. Nasza procesja chce więc wszystkim przypomnieć o prawu Chrystusa, aby być widzialnie obecnym w życiu ludzkiej społeczności” – mówił kard. Ryłko.

Na zakończenie uroczystości gość z Watykanu pobłogosławił repliki krzyży Światowych Dni Młodzieży. „Trafią one do wszystkich parafii archidiecezji, aby przypominać nie tylko o dniach młodzieży, ale też o naszym Święcie Eucharystii” – wyjaśnia ks. Jarosław Kłys, duszpasterz młodzieży.

W Święcie Eucharystii, poza kard. Ryłko uczestniczyli też biskupi z Łowicza i Włocławka oraz Ukrainy.
Archidiecezjalne Święto Eucharystii jest pamiątką wizyty Jana Pawła II w Łodzi i Drugiego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Odbywa się w każdą drugą niedzielę czerwca.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.