Archidiecezja Łódzka
Dni Papieskie
08:43 | 12.06.2009 | Wyświetleń: 550
Dni Papieskie

W Łodzi trwają Dni Papieskie. W piątek okazja do przypomnienia sobie miejsc, które odwiedził Jan Paweł II oraz koncert zespołu "Śląsk". W sobotę odbędzie się czuwanie młodzieży, a w niedzielę - Święto Eucharystii.

VII Wędrówka łódzkim szlakiem Jana Pawła II rozpocznie się w piątek o godz. 10.00 przy tablicy upamiętniającej nadanie papieżowi-Polakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104). Później spotkania na lotnisku, przy dawnych zakładach „Alba” i „Uniontex”, a na zakończenie – w łódzkiej katedrze.
W piątkowy wieczór w bazylice archikatedralnej odbędzie się koncert zespołu Śląsk. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wykonana on program „Santo Subito”. Początek o godz. 20.00.
W sobotę wieczorem w katedrze zjawi się młodzież z całego regionu łódzkiego. Podczas czuwania powita ona krzyż Światowych Dni Młodzieży, który przyjedzie do Łodzi z Kielc. Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00, a w jego trakcie uczestnicy poprzednich edycji Dni opowiedzą o swoich wspomnieniach m.in. z Częstochowy, Denver, Paryża czy Toronto. Będzie też okazja do obejrzenia zdjęć z tamtych spotkań.
Podczas czuwania rozstrzygnięty zostanie również konkurs na fotografię krzyża, który prowadzony jest na stronie www.archidiecezja.lodz.pl. W konkursie jeszcze można wziąć udział, ale trzeba się spieszyć, bo prace są przyjmowane tylko do północy. „Może w nim wziąć udział każdy internauta, pod warunkiem, że przyśle maksymalnie trzy fotografie krzyża, wykonane na terenie archidiecezji łódzkiej. Mogą to być krzyże przydrożne, stojące w kościołach, na cmentarzach, a nawet układy geometryczne przypominające krzyż” – wyjaśniają organizatorzy. agrodą w konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny, pozwalający m.in. na manualne ustawianie parametrów.
Zakończeniem Dni Papieskich będzie Święto Eucharystii, któremu ma przewodniczyć kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Tradycyjna procesja wyruszy o godz. 10.00 sprzed sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. Na czele procesji niesiony będzie krzyż Światowych Dni Młodzieży. Około godz. 11.00 na placu przy katedrze odprawiona zostanie Msza święta.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.