Archidiecezja Łódzka ma nowych kapłanów
12:45 | 06.06.2009 | Wyświetleń: 527

9 diakonów przyjęło 6 czerwca w łódzkiej katedrze święcenia kapłańskie. Udzielił im ich metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek.

W homilii wygłoszonej w trakcie uroczystości abp Ziółek podkreślił, że w życiu Jezusa można i trzeba odczytać historię każdego powołania. „Zapewne także w historii powołania tych oto kandydatów do święceń prezbiteratu pojawiło się wezwanie do służby. Czyż słowo służba nie powtarza się najczęściej w podaniach pisanych przed wstąpieniem do seminarium, przed przyjmowaniem kolejnych posługi i święceń?” – pytał metropolita łódzki. „Ci, którzy czują się wezwani przez Chrystusa, aby Go naśladować, jakby intuicyjnie rozumieją, że to oznacza powołanie do służby. W istocie, powołanie kapłańskie jest zawsze ze swej natury powołaniem do wielkodusznej służby Bogu i bliźniemu. Służba Bogu i ludziom jest drogą, poza którą nie sposób zrozumieć własne powołanie” – podkreślał abp Ziółek.
Pasterz Kościoła w Łodzi przyznawał, że przedstawiony przez Jezusa program jest bardzo trudny. „Nikomu z nas nie są obce pokusy indywidualizmu, egoizmu, posiadania władzy, szukania wygodnych dla nas rozwiązań, często kosztem innych. Wielu chce, żeby to nimi się zajmowano, żeby ich obsługiwano, żeby im było wygodnie, komfortowo, żeby jak najwięcej osiągnąć bez trudu i potu. Taka jest mentalność naszego współczesnego ziemskiego królestwa” – zauważał abp Ziółek. Jednak metropolita łódzki ma nadzieję, że nowi łódzcy kapłani „porzucą swoje ludzkie plany i przyziemne intencje”. „Ci, którzy stają przy ołtarzu, aby sprawować wielką tajemnicę wiary, są wezwani, by być sługami w sposób jeszcze bardziej radykalny” – mówił. Przypomniał prezbiterom, że dla nich nie ma już wyboru: służyć czy nie. „Wy już podjęliście decyzję i wiecie, komu chcecie służyć” – podkreślił abp Ziółek.
W trakcie liturgii odprawionej w łódzkiej katedrze święcenia kapłańskie przyjęło z rąk abpa Ziółka dziewięciu diakonów. O ich wyświęcenie prosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. Janusz Lewandowicz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.