Archidiecezja Łódzka
Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii
10:03 | 17.05.2009 | Wyświetleń: 399
Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii

Konkursy plastyczne w malowaniu scen biblijnych dla najmłodszych, przedstawienia teatralne, występy chórów dziecięcych - to tylko niektóre atrakcje towarzyszące Warszawskiemu Ekumenicznemu Świętu Biblii, które odbyło się w sobotę 16 maja na Placu Zamkowym. Organizatorem inicjatywy było Towarzystwo Biblijne w Polsce, a uczestniczyli w niej przedstawiciele jedenastu Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Święto Biblii to część ogólnopolskich Ekumenicznych Dni Biblijnych, podczas których popularyzuje się znajomość Pisma Świętego. Nabożeństwa ekumeniczne trwają cały maj i odbywają się w różnych kościołach na terenie całego kraju. Każdego roku czytania na Ekumeniczne Dni Biblijne przygotowuje inny Kościół. W tym roku był to Kościół Zielonoświątkowy.

Popołudniu, mimo deszczu, na Placu Zamkowym w Święcie Biblii uczestniczyło kilkadziesiąt rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowano m.in. konkursy plastyczne w malowaniu scen biblijnych, przedstawienia teatralne, występy chórów dziecięcych.

O godz. 17.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy przy Placu Małachowskiego odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marek Doszko, proboszcz katolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w podwarszawskiej Falenicy, były misjonarz, kapelan motocyklistów.

Zwracając się do uczestniczących w nabożeństwie dzieci, ks. Doszko zachęcał je do czytania Pisma Świętego. – Jego pierwsze słowa, mówiące o Stworzeniu, mogą wam się kojarzyć z bajkami, które zaczynają się przecież od słów „dawno, dawno temu…”. Ten początek w Biblii jest jednocześnie początkiem, źródłem i siłą naszej wiary – przekonywał.

„Ewangelia uczy, jak żyć, oddzielając dobro od zła. To jest podstawowa zasada wychowania każdego człowieka” – mówił kaznodzieja, powołując się na słowa św. Hieronima, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

„Ten niezwykły charyzmat Słowa, który poznajecie, przekazujcie dalej. Bądźcie apostołami mocy trwałej modlitwy, która jest szczególnie ważna we wzrastaniu dziecka” – dodał ks. Doszko.

Organizacja Warszawskiego Święta Biblii była od początku inicjatywą ekumeniczną – przekonuje Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Tajemnica wspólnoty ekumenicznej polega na jej zakorzenieniu w Piśmie Świętym, które w dialogu ekumenicznym traktowano jako znak sprzeciwu wobec tych form wspólnoty, które nie prowadzą do jedności widzialnej i pełnej. Obecnie powszechne jest już doświadczenie, że Biblia nas bardziej łączy, niż mogłyby nas podzielić różnice teologiczne i tradycje – tłumaczą organizatorzy inicjatywy.

Obecnie w pracach Towarzystwa Biblijnego uczestniczy jedenaście Kościołów: rzymskokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-metodystyczny, polskokatolicki, starokatolicki mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowy, Adwentystów Dnia Siódmego i Wspólnota Kościołów Chrystusowych. Zwierzchnicy tych Kościołów patronują także Warszawskiemu Ekumenicznemu Świętu Biblii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.