Archidiecezja Łódzka
Warszawa: 6 czerwca czuwanie na Pl. Piłsudskiego w 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
10:54 | 22.05.2009 | Wyświetleń: 582
Warszawa: 6 czerwca czuwanie na Pl. Piłsudskiego w 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II

Około 20 tys. osób spodziewają się organizatorzy czuwania modlitewnego, które 6 czerwca odbędzie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Przygotowywane jest ono przez Ruch Światło-Życie w związku z 30. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Hasło spotkania zaczerpnięto z historycznej homilii papieża: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

Przedstawiając szczegóły modlitewnego spotkania, 21 maja w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie powiedział, że czuwanie nie ma być jedynie okazją do wspomnień pielgrzymki sprzed 30. lat. Jak stwierdził, wierzy, iż „inicjatywa ta będzie wielkim darem odnowy dla Polski, Europy i świata”. Jego zdaniem skoro jeden człowiek, 30 lat temu, z wiarą wzywając Ducha Świętego, doprowadził do tak wielkich rzeczy to my, którzy mówimy o sobie „pokolenie Jana Pawła II”, powinniśmy naśladować papieża w tym, co było istotą jego życia i posługi: w głębokiej postawie wiary, modlitwy i gromadzenia ludzi wokół Chrystusa.

Czuwanie rozpocznie się o godz. 9.00 od marszu gwiaździstego z różnych punktów stolicy. W drodze z katedry warszawsko-praskiej będzie już Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który towarzyszył będzie uczestnikom modlitwy na Placu Piłsudskiego. Na godz. 10.00 zaplanowano prezentację ruchów i wspólnot uczestniczących w czuwaniu. Do Warszawy zaproszono aż 150 działających na terenie kraju ruchów, m.in. Odnowę w Duchu Świętym, Sodalicję Mariańską czy Focolari. Przybyć mają również członkowie wspólnot katolickich z Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Czech.

W międzyczasie trwać będzie akcja ewangelizacyjna prowadzona przez setkę wolontariuszy. Grupa ta będzie do dyspozycji przebywających na placu. Jak poinformował ks. Tomasz Moch z Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej przygotowano specjalne obrazki, które będą mogły stanowić punkt odniesienia do osobistej modlitwy oraz kontaktu z działającymi w Polsce wspólnotami. W gronie ewangelizatorów znajdą się członkowie Szkół Nowej Ewangelizacji a także Wspólnoty Emmanuel. Niektórzy ewangelizatorzy, poza placem, podejmować będą również post w intencji młodzieży.

Specjalną katechezę zatytułowaną „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! – 30 lat temu i dzisiaj” wygłosi moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk. W jej trakcie na telebimach pojawiać się będą fragmenty filmu „Pielgrzym”, dokumentującego pielgrzymkę z 1979 roku. Podczas czuwania odbędzie się również specjalna modlitwa „o nowe wylanie Ducha Świętego na Polskę, Europę i świat”.

Organizatorzy zadbali, by ci, którzy nie pamiętają historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski z 1979 roku mogli poznać ją za sprawą uczestników wydarzeń sprzed 30 lat. Stąd przewidziany czas na modlitwę z zespołami ewangelizacyjnymi i świadectwa.

Tuż przed Mszą św., która sprawowana będzie na Placu Piłsudskiego o godz. 16.00 odsłonięty zostanie krzyż-pomnik, upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Nawiązuje on do krzyża misyjnego oraz tego, który był częścią dekoracji podczas Mszy św. w 1979 r. Całość dopełnia wzór posadzki na Placu oraz słynny cytat: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Przed ostatnim punktem modlitewnego czuwania będzie o godz. 19.00 koncert ewangelizacyjny, nad którym piecze sprawuje Marcin Pospieszalski. Na zakończenie spotkania o godz. 21.00 przewidziano Apel Jasnogórski.

Przez cały dzień, dzięki współpracy portalu „Opoka” z firmą Fun and Mobile, uczestnicy spotkania na Placu Piłsudskiego dzięki urządzeniu bluetooth będą mogli pobrać specjalną tapetę na telefon komórkowy z wizerunkiem Jana Pawła II. Każdy będzie mógł również zrobić zdjęcie ze spotkania, które pojawi się na ustawionych na placu telebimach a następnie na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl.

Organizatorzy czuwania zachęcają jego uczestników, by pozostali w Warszawie jeden dzień dłużej i 7 czerwca wzięli udział w obchodach II Dnia Dziękczynienia na Polach Wilanowskich. Dla chętnych przygotowano nocleg w stołecznych parafiach. W związku z tym, że 7 czerwca to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego Ruch Światło-Życie prosi, by zabrać ze sobą zaświadczenia o prawie do głosowania. Wkrótce na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl pojawią się adresy znajdujących się w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej, obwodowych komisji wyborczych, gdzie będzie można oddać głos.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.