Archidiecezja Łódzka
REKOLEKCYJNO – REKREACYJNE WYJAZDY WAKACYJNE DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW
14:40 | 12.05.2009 | Wyświetleń: 1302
REKOLEKCYJNO – REKREACYJNE WYJAZDY WAKACYJNE DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

• Preoaza po II i III klasie Szkoły Podstawowej,
Ochotnica Górna, 30 czerwca – 11 lipca 2009 r.
ks. Robert Arndt, tel. 0781 732 967
• Oaza Dzieci Bożych (dla ministrantów),
Krużlowa 27 czerwca – 13 lipca 2009 r.
ks. Michał Misiak, tel. 0 607 475 877
• Oaza Dzieci Bożych I0 (dla ministrantów i scholanek),
Cieplice/Jelenia Góra 27 czerwca – 13 lipca 2009 r.
o. Zbigniew Byczkowski OFMConv. tel. 661 881 440

• Oaza Dzieci Bożych (dla ministrantów i scholanek),
Krużlowa 15–31 lipca 2009 r.
ks. Dariusz Rębecki tel. 0 500 189 479

• Oaza Dzieci Bożych (dla ministrantów),
Ochotnica Kudowe 1–17 sierpnia 2009 r.
dn P. Tarabasz tel. 0 723 131 077

• Oaza Dzieci Bożych (dla ministrantów i scholanek),
Łapsze Niżne 1 – 17 sierpnia 2009 r.
ks. Tomasz Poliński COR tel. 0–44 724 22 39

Dla ministrantów (starszych) i lektorów, którzy uczestniczyli
w spotkaniach formacyjnych w swoich parafiach proponujemy rekolekcje Ruchu Światło–Życie:
27 czerwca – 13 lipca, 15–31 lipca oraz 1–17 sierpnia 2009 r.

Bliższe informacje i wzory kart zgłoszeń na stronie
www.lodz.oaza.pl lub tel. 0 667 180 227

Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów
ks. Piotr May-Majewski

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.