Archidiecezja Łódzka
Przystanek Jezus po raz dziesiąty – zaprasza bp Regmunt
11:58 | 21.05.2009 | Wyświetleń: 470
Przystanek Jezus po raz dziesiąty – zaprasza bp Regmunt

Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna, znana bardziej pod nazwą Przystanek Jezus, odbędzie się w tym roku w dniach 27 lipca-3 sierpnia. Na jubileuszowy dziesiąty festiwal muzyki chrześcijańskiej w Kostrzynie nad Odrą zaprasza w specjalnym liście bp zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt.

W liście do młodzieży, kleryków, duszpasterzy oraz zakonników bp Regmunt podkreśla, że doświadczenie minionych dziewięciu lat istnienia Przystanku Jezus „ukazuje piękno polskiego Kościoła głoszącego Ewangelię z wielkim entuzjazmem młodości”.

„Zapraszam do udziału w tym pastoralnym przedsięwzięciu czcigodnych księży, kleryków, siostry zakonne a przede wszystkim młodzież formującą się w ciągu roku w parafialnych zespołach duszpasterskich” – pisze ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

Dalej podkreśla, że „ponieważ przyjeżdżająca młodzież na Przystanek Woodstock pochodzi z terenu całej Polski, wydaje się być uzasadnionym nasz wspólny wysiłek niesienia odpowiedzialności za opiekę duszpasterską nad tą szczególną grupą młodych ludzi”.

Zwraca się z prośbą do duszpasterzy oraz środowisk zakonnych i młodzieżowych zaangażowanych w całoroczną formację duchową o udzielenie duszpasterskiego wsparcia wszystkim uczestnikom imprezy.

Przystanek Jezus jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną skierowaną do ludzi młodych uczestniczących w Przystanku Woodstock, celem prezentacji osoby Jezusa Zmartwychwstałego, przynoszącego dar zbawienia. Twórcą Przystanku w 1999 r. był bp Edward Dajczak, ówczesny biskup zielonogórsko-gorzowski.

Każdego roku impreza gromadzi kilkaset osób. Rozpoczyna się kilkudniowymi rekolekcjami dla ewangelizatorów. Oprócz licznych koncertów chrześcijańskiego rocka, gospel i reggae oraz warsztatów muzycznych i plastycznych, na Przystanku odbywają się spotkania ewangelizacyjne, jest możliwość przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania, udziału w rekolekcjach czy nabożeństwach pokutnych.

Z młodzieżą spotykają się też biskupi Edward Dajczak i Stefan Regmunt. Większość wydarzeń transmituje internetowe radio „Przystanek Jezus”.

Organizatorem Przystanku Jezus jest Wspólnota św. Tymoteusza. Szczegółowe informacje o przygotowaniach do imprezy dostępne są na stronie: www.przystanekjezus.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.